Związek Polskich Artystów Plastyków

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Witaj na stronie ZG ZPAP

Okręg Krakowski zaprasza

Email Drukuj PDF

Okręg Krakowski ZPAP zaprasza na trwający jeszcze Salon Malarstwa i Rzeźby

 

Posiedzenie KPO

Email Drukuj PDF

Dnia 28. marca o godz.11.00 w siedzibie Okręgu Warszawskiego ZPAP przy ul. Mazowieckiej 11 a w Warszawie odbędą się 4 i 5 zebrania Kolegium Prezesów Okręgów

 

Zebranie ZG ZPAP

Email Drukuj PDF

Dnia 28. marca  o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Głównego przy ul. Nowy Świat 7/6 w Warszawie odbędzie się zebranie Zarządu Głównego

 

Zwaloryzowane cenniki wynagrodzeń autorskich

Email Drukuj PDF

Informujemy, że zwaloryzowane cenniki wynagrodzeń autorskich za lata 2012, 2013 oraz 2014 są dostępne pod poniższym linkiem:
CENNIK WYNAGRODZEŃ AUTORSKICH ZA KORZYSTANIE Z PRAW AUTORSKICH DO UTWORÓW PLASTYCZNYCH

 

Prof. Stanisław Wejman laureatem Nagrody im. Witolda Wojtkiewicza

Email Drukuj PDF

SWADA GRAFICZNEJ OPOWIEŚCI

Nagroda im. Witolda Wojtkiewicza dla Stanisława Wejmana

Kolejnym, czternastym laureatem Nagrody im. Witolda Wojtkiewicza, przyznawanej przez Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski, został Stanisław Wejman, znakomity grafik i profesor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, syn Mieczysława Wejmana mającego niezwykłe zasługi dla rozwoju grafiki warsztatowej w Polsce, w drugiej połowie XX wieku.

Więcej…
 

DROIT DE SUITE - PRAWO TWÓRCY DO WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU ZAWODOWEJ ODSPRZEDAŻY ORYGINALNYCH EGZEMPLARZY UTWORU PLASTYCZNEGO

Email Drukuj PDF

DROIT DE SUITE - PRAWO TWÓRCY DO WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU ZAWODOWEJ ODSPRZEDAŻY ORYGINALNYCH EGZEMPLARZY UTWORU PLASTYCZNEGO

Prawo do wynagrodzenia z tytułu zawodowej odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego przysługuje twórcy (autorowi utworu) bądź jego spadkobiercom. Podmiotem zobowiązanym do zapłaty wynagrodzenia jest sprzedawca zajmujący się zawodową odsprzedażą. Jeśli sprzedawca działa na rzecz osoby trzeciej, która również zawodowo zajmuje się obrotem dziełami sztuki, odpowiada on z tą osobą solidarnie oraz jest zobowiązany do jej ujawnienia, z którego to obowiązku może się jednak zwolnić, płacąc osobie uprawnionej należne wynagrodzenie.

Prawo do wynagrodzenia z tytułu droit de suite powstaje już w momencie ustalenia utworu (stworzenia utworu przez twórcę), jednakże prawo do żądania zapłaty tego wynagrodzenia może być wykonane dopiero po sprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła i to o ile sprzedaż ta nastąpiła w ramach działalności zawodowej sprzedawcy i nie stanowi sprzedaży dokonywanej przez twórcę bądź jego spadkobiercę.

Na podstawie decyzji Ministra Kultury o nr DP.WPA.024/482/02/mp Związek Polskich Artystów Plastyków jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi uprawnioną do wykonywania zbiorowego zarządu w zakresie droit de suite i pobierania na rzecz twórców opłat w wysokości 5% ceny dokonywanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworów (dzieł) plastycznych. W związku z szerokim określeniem przez ustawodawcę kręgu podmiotów zobowiązanych do zapłaty wspomnianego wynagrodzenia, jego płatnikami w praktyce będą przede wszystkim galerie sztuki, salony sprzedaży dzieł sztuki oraz domy aukcyjne.

W obowiązującym stanie prawnym nie ma obowiązkowego pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania przy dochodzeniu przez twórców swych praw z tytułu droit de suite. Z punktu widzenia twórcy oznacza to, że ma on wybór co do sposobu postępowania w tym zakresie - przede wszystkim twórca może samodzielnie dochodzić swych praw przed sądem. W praktyce jednak, z uwagi na brak informacji lub środków, może się to okazać niemożliwe lub bardzo trudne. Pośrednictwo Związku Polskich Artystów Plastyków w odniesieniu do realizacji prawa twórcy do wynagrodzenia z tytułu droit de suite niesie za sobą szereg korzyści dla uprawnionych. Związek Polskich Artystów Plastyków dzięki temu, że zakresem działania obejmuje całą Polskę oraz dzięki własnej strukturze organizacyjnej - posiada Okręgi ZPAP we wszystkich dużych miastach w Polsce - jest w stanie zorganizować i wdrożyć odpowiedni system kontroli i informacji na temat obrotu dziełami sztuki. System ten, z kolei służy Związkowi Polskich Artystów Plastyków do dochodzenia informacji o dokonywanych odsprzedażach dzieł sztuki (także na drodze sądowej, na podstawie art. 105 ust. 2 w związku z art. 193 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) oraz dochodzenia zapłaty wynagrodzenia z tytułu droit de suite (również na drodze sądowej, w postępowaniu cywilnym na podstawie art. 104 ust.1. w związku z art. 19 ust.1. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz w postępowaniu karnym na podstawie art. 104 ust.1. w związku z art. 115 ust.3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

W celu i na potrzeby wykonywania zbiorowego zarządu prawami autorskimi w zakresie droit de suite Związek Polskich Artystów Plastyków zamierza w najbliższym czasie:

1) stworzyć rejestr (bazę danych) dzieł sztuki w celu sprawniejszego śledzenia zawodowego obrotu nimi na polskim rynku;

2) stworzyć rejestr (bazę danych) zawodowych sprzedawców dzieł sztuki w celu sprawniejszego śledzenia zawodowego obrotu dziełami sztuki w Polsce na potrzeby dochodzenia informacji o podmiotach zobowiązanych do zapłaty wynagrodzenia z tytułu droit de suite oraz dochodzenia od tychże podmiotów zapłaty wspomnianego wynagrodzenia;

3) kierować do zawodowych sprzedawców wezwania do udzielenia informacji na temat dokonywanych odsprzedaży dzieł sztuki lub inicjować postępowania sądowe w celu wyegzekwowania roszenia o taką informację przez sąd;

4) składać zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 115 ust.3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ponadto, Związek Polskich Artystów Plastyków zachęca twórców zrzeszonych w Związku lub takich, którzy powierzyli Związkowi prawa do swych utworów w zarząd na podstawie umów powierniczych, ale także tych, którzy tego nie uczynili, do przekazywania Związkowi informacji o znanych im przypadkach zawodowej odsprzedaży ich dzieł w celu umożliwienia Związkowi Polskich Artystów Plastyków podjęcia działań koniecznych do dochodzenia w ich imieniu prawa do wynagrodzenia z tytułu droit de suite.

 

Konkurs na plakat

Email Drukuj PDF

Konkurs na projekt plakatu XV Festiwalu Dwa Teatry-Sopot 2015

REGULAMIN KONKURSU

   

Zebranie ZG w Toruniu

Email Drukuj PDF

Dnia 31.01.2015 r. zaplanowane jest zebranie ZG ZPAP. Zarząd Główny skorzystał z zaproszenia prezesa Okręgu Toruńskiego kol. Andrzeja Jarmiłko i spotkanie będzie miało miejsce w Toruniu w siedzibie okręgu na ul. Ducha św. 6. Przy tej okazji odbędzie się też wspólne posiedzenie z władzami Okręgu Toruńskiego.

 


Strona 35 z 41

Kalendarz

marzec 2019
N P W Ś C Pt S
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Statystyka

Odsłon : 8560327

Teraz Sztuka - Art Now

PROMOCJA!

Cena 40 złotych

więcej

Monografia ZPAPISBN 978-83-88735-02-8.

Format A4, oprawa miękka. Cena monografii to 15 zł,

zaś z przesyłką: na terenie RP 25 zł; a zagraniczną do Europy 45 zł.

Zrealizowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego