Związek Polskich Artystów Plastyków

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Regulaminy Regulamin Złotej Odznaki

Regulamin Złotej Odznaki

Email Drukuj PDF

REGULAMIN

ZŁOTEJ ODZNAKI ZPAP

 

uchwalony przez XXII Walny Zjazd Delegatów ZPAP

w dniu 06 maja 2006r. w Łodzi

 

 

§ 1.

Złota Odznaka Związku Polskich Artystów Plastyków jest najwyższą formą uznania dla członków rzeczywistych ZPAP za szczególne osiągnięcia w działalności społeczno-organizacyjnej na rzecz środowiska artystów plastyków.

 

§ 2.

Złotą Odznakę ZPAP przyznaje Kapituła, którą w składzie 7 osób powołuje Kolegium Prezesów Okręgów, nie później niż na pół roku przed zwyczajnym Walnym Zjazdem Delegatów. Kapituła wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Kapituły. Kadencja Kapituły wygasa wraz z kadencją władz, które ją powołały.

 

§ 3.

W skład Kapituły mogą wchodzić wyłącznie członkowie ZPAP odznaczeni Złotą Odznaką ZPAP, o dużym autorytecie i długoletnim stażu członkowskim.

 

§ 4.

Posiedzenia Kapituły dla rozpatrzenia wniosków o nadanie Złotej Odznaki ZPAP zwołuje Zarząd Główny przynajmniej raz w okresie kadencji, nie później, niż na 2 miesiące przed terminem zwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów.

 

§ 5.

Wnioski o nadanie Złotej Odznaki ZPAP, zaopatrzone w indywidualne, wyczerpujące uzasadnienie każdej kandydatury, mogą składać wszystkie organy i jednostki organizacyjne ZPAP oraz grupy członkowskie liczące co najmniej 40 członków rzeczywistych. Złota odznaka ZPAP może być nadana także z wniosku własnego Kapituły.

 

§ 6.

Złotą Odznakę ZPAP nadaje się tylko raz tej samej osobie.

 

§ 7.

Uchwały Kapituły w sprawie nadania Złotej Odznaki ZPAP zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 składu Kapituły.

 

§ 8.

Lista członków odznaczonych Złotą Odznaką ZPAP, zgodna z treścią uchwały Kapituły, jest odczytywana na najbliższym zwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów.

 

§ 9.

 

Złota Odznaka ZPAP jest wręczana na Walnym Zjeździe Delegatów przez Przewodniczącego Kapituły .

 

§ 10.

Wzór Złotej Odznaki ZPAP zatwierdza Zarząd Główny.

 

§ 11.

Członkowie odznaczeni Złotą Odznaką ZPAP są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich z chwilą ukończenia 60 roku życia lub wcześniejszego przejścia na emeryturę bądź rentę inwalidzką. Zarząd Główny lub Zarząd Okręgu w stosunku do odznaczonych członków Okręgu mogą uchwalić inne ulgi i przywileje w granicach swych kompetencji, niesprzeczne z powyższym postanowieniem.

 

 

zlota odznaka zpap

 

Kalendarz

sierpień 2018
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Statystyka

Odsłon : 7742353