Związek Polskich Artystów Plastyków

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start Category - List Regulamin Komisji Konkursowej (Pracownie ul. Emaus 20 w Krakowie)

Regulamin Komisji Konkursowej (Pracownie ul. Emaus 20 w Krakowie)

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Uchwała ZG ZPAP z dnia 03.07.2016

Regulamin Komisji Konkursowej

§1

 1. Komisja Konkursowa jest organem pomocniczym Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków, powołanym zgodnie z Regulaminem konkursu ofert na najem lokalu, mieszczącego się w budynku przy ul. Emaus 20 w Krakowie (dalej jako: Konkurs). Cele i zadania Komisji Konkursowej określone są w Regulaminie konkursu ofert na najem lokalu, mieszczącego się w budynku przy ul. Emaus 20 w Krakowie.

 2. Komisja Konkursowa działa na podstawie Statutu Związku Polskich Artystów Plastyków oraz uchwalonych przez Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków Regulaminu konkursu ofert na najem lokalu, mieszczącego się w budynku przy ul. Emaus 20 w Krakowie oraz niniejszego Regulaminu.

 3. Obsługę Komisji Konkursowej w miarę możliwości i przy zachowaniu stosownych przepisów zapewnia Biuro Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków.

 4. Zebrania Komisji Konkursowej organizowane są w miejscu każdorazowo wskazanym w ogłoszeniu o wolnych lokalach, o którym mowa w §1 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert na najem lokalu, mieszczącego się w budynku przy ul. Emaus 20 w Krakowie, w zależności od potrzeb wynikających z konieczności prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z wymogami Regulaminu konkursu ofert na najem lokalu, mieszczącego się w budynku przy ul. Emaus 20 w Krakowie.

§2.

 1. Zebrania Komisji Konkursowej zwołuje Prezes Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków bądź osoba przez niego upoważniona.

 2. Komisja Konkursowa wybiera spośród obecnych na zebraniu członków Komisji Przewodniczącego Komisji.

 3. Uchwały Komisji Konkursowej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków.

 4. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

§3.

 1. Komisja Konkursowa rozpatruje tylko te oferty na najem lokalu, mieszczącego się w budynku przy ul. Emaus 20, które zostały złożone w sposób i w terminie, wskazanym w Regulaminie konkursu ofert na najem lokalu, mieszczącego się w budynku przy ul. Emaus 20.

 2. Z zebrań Komisji Konkursowej sporządzony jest protokół według ogólnie przyjętych zasad.

 3. Komisja Konkursowa prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków.

 4. Dokumentacja tworzona przez Komisję Konkursową przechowywana jest w siedzibie Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków.

 5. Członkom Komisji Konkursowej przysługuje dieta oraz rekompensata za utracone korzyści z tytułu udziału w zebraniach w wysokości wynikającej ze stosownej uchwały Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków.

§4.

Regulamin Komisji Konkursowej wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków.

Last Updated on Saturday, 20 August 2016 13:29  

Copyright Law Agency

Calendar

September 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Stats

OS :
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.5.5-10.2.27-MariaDB-log
Time : 08:16
Caching : Disabled
GZIP : Disabled
Members : 7
Content : 1316
Web Links : 75
Content View Hits : 9225652