Związek Polskich Artystów Plastyków

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start REPARTYCJE
E-mail Print PDF
There are no translations available.

FOTO REPARTYCJE

 

Termin nadsyłania wniosków na repartycję pośrednią z Funduszu Wspierania Twórczości oraz z Funduszu Socjalnego upływa 31 grudnia każdego roku, zaś na repartycję bezpośrednią 31 stycznia.

 

W repartycji środków wskazanych uczestniczą twórcy utworów plastycznych na równych zasadach i niezależnie od tego,
czy są członkami ZPAP lub czy powierzyli ZPAP w zarząd autorskie prawa majątkowe do utworów plastycznych.

Podział opłat z tytułu kopiowania utworów w ramach własnego użytku osobistego odbywa się w okresie rocznym.

Podział opłat z tytułu kopiowania utworów w ramach własnego użytku osobistego następuje w drodze repartycji pośredniej,
która jest realizowana za pośrednictwem przyznawania środków pieniężnych w ramach specjalnie utworzonych funduszy celowych:

1) Funduszu Wspierania i Promowania Twórczości Polskich Artystów Plastyków,

Przy ocenie wniosków o repartycję pośrednią z Funduszu Wspierania i Promowania Twórczości Polskich Artystów Plastyków
na projekty w danym roku,

Komisja do spraw repartycji  zwraca uwagę na:

  • brak błędów formalnych we wnioskach,
  • racjonalność kosztorysu,
  • realną możliwość wsparcia projektu,
  • opis projektu we wniosku i załączoną dokumentację pozwalającą ocenić projekt,
  • współdziałanie artystów w projekcie, aktywizacja i wspieranie grup artystycznych,
  • rocznicowe zwieńczenie twórczości.

2) Funduszu Socjalnego.

Fundusz Socjalny skierowany jest przede wszystkim do artystów, którzy potrzebują wsparcia w zakresie leczenia, trudnej sytuacji
materialnej lub rodzinnej.

Na repartycję pośrednią w ramach Funduszu Wspierania i Promowania Twórczości Polskich Artystów Plastyków przeznacza
się 90% uzyskanych wpływów, na repartycję pośrednią w ramach Funduszu Socjalnego przeznacza się 10% uzyskanych wpływów.

Wnioski o przyznanie środków z któregokolwiek Funduszu mogą być składane przez cały rok. Wnioski powinny być składane
na odpowiednich formularzach (według wzorów opracowanych przez ZPAP i dostępnych na stronie internetowej ZPAP
oraz w siedzibie ZPAP) i zawierać wszystkie informacje i dokumenty tam wskazane.

Wysokość środków, o które ubiega się wnioskodawca w ramach repartycji pośredniej na podstawie niniejszego Regulaminu
nie jest w jakimkolwiek zakresie wiążąca dla ZPAP, w szczególności ZPAP jest uprawniony do przyznania wnioskodawcy mniejszej kwoty.

Dokumenty do pobrania:

 

[PDF]


[DOC]

Formularze mogą być wypełnione odręcznie bądź komputerowo. W przypadku gdy dana rubryka nie dotyczy danego wnioskodawcy, należy
ją przekreślić bądź wpisać „nie dotyczy”. Niewypełnienie części formularza, jego zmiana lub wpisywanie danych w inne niż wyznaczone do
tego rubryki, bądź niezłożenie wymaganych podpisów powoduje, iż wniosek nie będzie podlegał rozpatrzeniu. Przed wypełnieniem formularza
należy dokładnie zapoznać się z Regulaminem Repartycji Związku Polskich Artystów Plastyków, dostępnym na stronie internetowej ZPAP.

W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski twórców, którzy nie otrzymali dofinansowania w roku poprzednim.

Nie rozliczenie projektu wiąże się z nieuwzględnieniem przez Komisję ds. repartycji kolejnych wniosków artysty.

Przypominamy: termin nadsyłania wniosków na repartycję pośrednią z Funduszu Wspierania Twórczości oraz z Funduszu Socjalnego upływa 31 grudnia każdego roku, zaś na repartycję bezpośrednią 31 stycznia.

 

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW

z dopiskiem: Repartycja
ul. Nowy Świat 7/6
00-496 Warszawa

lub osobiście w Biurze Zarządu Głównego ZPAP w godz. 9.00 - 15.00 od pn. do pt.
ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa

 

Copyright Law Agency

Calendar

August 2019
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Stats

OS :
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.5.5-10.2.26-MariaDB-log
Time : 15:18
Caching : Disabled
GZIP : Disabled
Members : 7
Content : 1321
Web Links : 75
Content View Hits : 9257127