Związek Polskich Artystów Plastyków

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

REPARTYCJE POŚREDNIE ZA ROK 2017

Email Drukuj PDF

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Związek Polskich Artystów Plastyków informuje o zakończonej procedurze repartycji pośrednich za rok 2017.

Zarząd Główny ZPAP uchwałą z dnia 15 kwietnia 2018 r. zatwierdził listy repartycji przekazane przez Komisję ds. Repartycji. Komisja ds. Repartycji obradowała dnia 18. 03. 2018 r. i przyznała dofinansowania w ramach repartycji pośredniej z:

1. Funduszu Wspierania i Promowania Twórczości Polskich Artystów Plastyków

Zgodnie z §20 ust. 2 Regulaminu repartycji publikujemy wyniki pracy Komisji ds. Repartycji:

Lista repartycyjna FWiPTPAP

Do wszystkich wnioskodawców zostanie przesłana listownie informacja o wyniku rozpatrzenia wniosku. Beneficjenci, na których projekt została przyznana repartycja otrzymają dwa egzemplarze umowy, które po podpisaniu należy niezwłocznie odesłać na adres biura ZG ZPAP. Odesłanie podpisanej umowy jest warunkiem przekazania beneficjentowi środków w ramach przyznanej repartycji.

2. Funduszu Socjalnego.

Zgodnie z §20 ust. 2 Regulaminu repartycji lista repartycji pośredniej Funduszu Socjalnego nie jest publikowana. Każdy wnioskodawca zostanie powiadomiony listownie o wyniku rozpatrzenia jego wniosku.

Zgodnie z §21 Regulaminu Repartycji każdemu wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec decyzji Komisji ds. Repartycji w terminie 14 dni od dnia publikacji uchwały ZG ZPAPA o zatwierdzeniu list repartycyjnych. Sprzeciw należy wnieść pisemnie, musi on zawierać uzasadnienie. Komisja ds. Repartycji bada sprzeciwy w ciągu miesiąca po zakończeniu terminu, o którym mowa powyżej. Komisja ds. Repartycji wydaje pisemną opinię odnośnie każdego sprzeciwu oraz formułuje rekomendację co do jego rozstrzygnięcia, a następnie przekazuje sprzeciwy wraz z pisemnymi rekomendacjami do Zarządu ZPAP. Zarząd rozstrzyga przekazane sprzeciwy w formie uchwały w terminie dwóch miesięcy od ich przekazania przez Komisję ds. Repartycji. (Regulamin repartycji §21 ust. 2)

ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW

z dopiskiem: Repartycja
ul. Nowy Świat 7/6 
00-496 Warszawa

lub osobiście w Biurze Zarządu Głównego ZPAP w godz. 9.00 - 15.00 od pn. do pt.
ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa

 

Kalendarz

lipiec 2019
N P W Ś C Pt S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Statystyka

Odsłon : 8976581