Związek Polskich Artystów Plastyków

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Aktualności
Aktualności

III Międzynarodowy Konkurs Artystyczny – PEJZAŻ WSPÓŁCZESNY

Email Drukuj PDF

695 zpap pejzaz wspolczesny konkurs thb

III Międzynarodowy Konkurs Artystyczny – PEJZAŻ WSPÓŁCZESNY- Częstochowa 2016

PEJZAŻ jest tematem podejmowanym przez artystów w różnych okresach dziejów sztuki. Chociaż na początku pełnił funkcję jedynie tła,
to w miarę rozwoju sztuki i niezależności artystów stał się samodzielnym, bardzo istotnym tematem dającym pretekst do poważnych wypowiedzi artystycznych. Czasem wręcz, obraz z pejzażem stawał się początkiem nowego kierunku, jak choćby w impresjonizmie.

W XIX i XX wieku artyści tak często tworzyli dzieła o tematyce pejzażu, iż można sądzić, że obecnie trudno jest znaleźć oryginalne, nowatorskie podejście do krajobrazu w sztuce.

Celem konkursu jest ukazanie współczesnych, najnowocześniejszych światowych postaw artystycznych w obrębie podejmowanego tematu pejzażu oraz konfrontacja ich w różnych dyscyplinach sztuki.

Jury wybiera nagrodę główną Grand Prix oraz nagrody. Głównym organizatorem konkursu jest Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Częstochowski, konkurs będzie zrealizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Częstochowy i Miejskiej Galerii Sztuki.

Poprawiony: poniedziałek, 28 listopada 2016 23:38 Więcej…
 

Pierwszy dzień konferencji z okazji Jubileuszu 25 lat Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki przy Zarządzie Głównym Związku Polskich Artystów Plastyków

Email Drukuj PDF

Relacja z pierwszego dnia konferencji

przechwytywanie w trybie penoekranowym 2016 04 26 154207

 

 

 

 

Poprawiony: środa, 27 kwietnia 2016 21:31
 

Uzyskanie członkostwa rzeczywistego ZPAP na podstawie prac

Email Drukuj PDF

Zgodnie z treścią § 10 ust. 1 Regulaminu Przyjęć do ZPAP Zarząd Główny wyznacza okres od
1 listopada do 31 listopada 2016 roku na termin obrad Regionalnych Komisji Kwalifikacyjnych,
powołanyvh w celu przyjęć członków do ZPAP na podstawie prac i innych dowodów działalności twórczej.

Jednocześnie Zarząd Główny ZPAP informuje o zatwierdzeniu w tej kadencji Ogólnopolskiej Listę osób, spośród których powołuje się członków Regionalnych Komisji Kwalifikacyjnych. [pobierz]

Szczegółowe terminy składania deklarcji członkowskich oraz dostarczenia prac do właściwych Regionalnych Komisji Kwalifikacyjnych ustalają Zarządy Okręgów, w których utworzono Regiony, podając do wiadomości Zarządom Okręgów wychodzących w skład Regionu i Zarządowi Głównemu.

 

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS MALARSKI IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO

Email Drukuj PDF

wyczolkowski

REGULAMIN

II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MALARSKIEGO IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO

BYDGOSZCZ 2016

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Ogólnopolski Konkurs im. Leona Wyczółkowskiego kierowany jest do polskich artystów malarzy zamieszkałych w kraju lub za granicą.

2. Na konkurs przyjmowane będą prace w dowolnej technice malarskiej niedające się powielić jako oryginały, wykonane w latach 2014-2016 o dłuższym boku nie przekraczającym 2 m, uprzednio nienagradzane na innych konkursach i będące własnością autora.

3. Prace mogą zostać niezakwalifikowane ze względu na brak możliwości ekspozycyjnych.

4. Każdy z autorów może przesłać dokumentację w formie elektronicznej na płytach CD lub DVD w formacie JPG, 1-2 MG lub TIF 300, od jednej do trzech prac wraz z kartą uczestnictwa i dowodem opłaty konkursowej.

5. Prace zakwalifikowane na wystawę powinny być zaopatrzone w metryczkę zawierającą: imię nazwisko autora, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania i cenę autorską, ponadto zdjęcie autora, krótką notę biograficzną (do 500 znaków).

6. Prace nadesłane lub dostarczone na wystawę powinny być w odpowiednich opakowaniach, możliwych do pakowania zwrotnego.

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w trakcie transportu.

8. Koszty dostarczenia i odesłania prac oraz ich ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu ponosi autor.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo reprodukowania i publikowania prac w środkach masowego przekazu oraz wykonywania dokumentacji w formie katalogów, filmówwideo, oraz wszelkich materiałów promujących imprezę bez uiszczania honorarium autorskiego.

10. Wystawie będzie towarzyszyć katalog z jedną pracą autora, zakwalifikowaną na wystawę. Jeden egzemplarz katalogu zostanie autorowi przekazany bezpłatnie

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

1. Uczestników konkursu obowiązuje opłata w wys. 50 zł jako udział w kosztach organizacyjnych, którą należy wpłacić na konto:

70 8142 0007 0000 6334 2000 0001.

Kopia dowodu wpłaty (fotografia, skan, plik pdf, nie większy niż 800 pikseli – szerokość) powinna być dołączona do zgłoszenia. W obu przypadkach w treści przekazu prosimy o podanie nazwiska artysty, którego dotyczy przelew.

2. W przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę wpisowe nie podlega zwrotowi.

KWALIFIKACJA PRAC

1. Prace na wystawę pokonkursową kwalifikowane są przez powołane przez organizatorów jury.

Konkurs ma charakter dwustopniowy.

W I etapie prace wybierane są na podstawie fotografii zapisanych cyfrowo.

Podczas II posiedzenia – nagradzającego, jury dokonuje wyborów prac na podstawie oryginałów. Wtedy też, komisja ma prawo zweryfikowania decyzji podjętych podczas I obrad.

Po II weryfikacji decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

2. Dostarczenie i odbiór niezakwalifikowanych prac, jak również obrazów po zakończeniu trwania wystawy odbywa się na koszt ich autorów.

TERMINY

Nadesłanie zdjęć do 10 marca 2016 r. na adres:

Okręg Bydgoski ZPAP, Plac Wolności 7, 85-004 Bydgoszcz

Posiedzenie Jury:

- wstępny wybór prac kwiecień 2016 r.

- wybór prac nagrodzonych maj 2016 r.

Ogłoszenie zakwalifikowanych prac na facebookowym funpage`u konkursu:

www.facebook.com/konkurswyczolkowskiego

Przyjmowanie zakwalifikowanych prac pod adresem :

bwa Galeria Miejska, 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 20

Uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2016 r. w bwa Galerii Miejskiej, 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 20

NAGRODY:

I – 15.000; zł II – 8000; zł III – 5000; zł

POSTANOWIENIA DODATKOWE:

Autor przysyłający prace wraz z podpisaną kartą zgłoszenia przyjmuje warunki konkursu.

Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą rozpatrywane

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród.

Regulamin i karta zgłoszenia na stronie:

Uczestnik konkursu nadsyłając Kartę Zgłoszenia wyraża tym samym zgodę na warunki określone w Regulaminie Konkursu

Poprawiony: środa, 03 lutego 2016 21:06
 

Wybory w Okręgu Poznańskim ZPAP

Email Drukuj PDF

05 lutego br. w Okręgu Poznańskim ZPAP odbyło się zebranie członków okręgu w celu uzupełnienia składu Zarządu Okręgu.

dsc 0349 dsc 0355

Zebranych przywitała koleżanka Marzena Karcz - Prezes Okręgu Poznańskiego ZPAP

Poprawiony: poniedziałek, 28 listopada 2016 23:39 Więcej…  

Nominacja dla prezesa ZPAP Janusza Janowskiego

Email Drukuj PDF

Prezes ZPAP Janusz Janowski został powołany przez do Rady Organizacji Pozarządowych
przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Poprawiony: poniedziałek, 14 września 2015 11:52
 


Strona 6 z 23

Dokumenty bazowe

Kalendarz

luty 2018
N P W Ś C Pt S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3

Statystyka

Odsłon : 7114410