Związek Polskich Artystów Plastyków

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Aktualności
Aktualności

Uzyskanie członkostwa rzeczywistego ZPAP na podstawie prac

Email Drukuj PDF

Zgodnie z treścią § 10 ust. 1 Regulaminu Przyjęć do ZPAP Zarząd Główny wyznacza okres od
1 listopada do 31 listopada 2016 roku na termin obrad Regionalnych Komisji Kwalifikacyjnych,
powołanyvh w celu przyjęć członków do ZPAP na podstawie prac i innych dowodów działalności twórczej.

Jednocześnie Zarząd Główny ZPAP informuje o zatwierdzeniu w tej kadencji Ogólnopolskiej Listę osób, spośród których powołuje się członków Regionalnych Komisji Kwalifikacyjnych. [pobierz]

Szczegółowe terminy składania deklarcji członkowskich oraz dostarczenia prac do właściwych Regionalnych Komisji Kwalifikacyjnych ustalają Zarządy Okręgów, w których utworzono Regiony, podając do wiadomości Zarządom Okręgów wychodzących w skład Regionu i Zarządowi Głównemu.

 

Wybory w Okręgu Poznańskim ZPAP

Email Drukuj PDF

05 lutego br. w Okręgu Poznańskim ZPAP odbyło się zebranie członków okręgu w celu uzupełnienia składu Zarządu Okręgu.

dsc 0349 dsc 0355

Zebranych przywitała koleżanka Marzena Karcz - Prezes Okręgu Poznańskiego ZPAP

Poprawiony: wtorek, 29 listopada 2016 00:39 Więcej…  

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS MALARSKI IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO

Email Drukuj PDF

wyczolkowski

REGULAMIN

II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MALARSKIEGO IM. LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO

BYDGOSZCZ 2016

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Ogólnopolski Konkurs im. Leona Wyczółkowskiego kierowany jest do polskich artystów malarzy zamieszkałych w kraju lub za granicą.

2. Na konkurs przyjmowane będą prace w dowolnej technice malarskiej niedające się powielić jako oryginały, wykonane w latach 2014-2016 o dłuższym boku nie przekraczającym 2 m, uprzednio nienagradzane na innych konkursach i będące własnością autora.

3. Prace mogą zostać niezakwalifikowane ze względu na brak możliwości ekspozycyjnych.

4. Każdy z autorów może przesłać dokumentację w formie elektronicznej na płytach CD lub DVD w formacie JPG, 1-2 MG lub TIF 300, od jednej do trzech prac wraz z kartą uczestnictwa i dowodem opłaty konkursowej.

5. Prace zakwalifikowane na wystawę powinny być zaopatrzone w metryczkę zawierającą: imię nazwisko autora, tytuł pracy, technikę, wymiary, datę powstania i cenę autorską, ponadto zdjęcie autora, krótką notę biograficzną (do 500 znaków).

6. Prace nadesłane lub dostarczone na wystawę powinny być w odpowiednich opakowaniach, możliwych do pakowania zwrotnego.

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w trakcie transportu.

8. Koszty dostarczenia i odesłania prac oraz ich ewentualnego ubezpieczenia na czas transportu ponosi autor.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo reprodukowania i publikowania prac w środkach masowego przekazu oraz wykonywania dokumentacji w formie katalogów, filmówwideo, oraz wszelkich materiałów promujących imprezę bez uiszczania honorarium autorskiego.

10. Wystawie będzie towarzyszyć katalog z jedną pracą autora, zakwalifikowaną na wystawę. Jeden egzemplarz katalogu zostanie autorowi przekazany bezpłatnie

OPŁATY ZA UCZESTNICTWO

1. Uczestników konkursu obowiązuje opłata w wys. 50 zł jako udział w kosztach organizacyjnych, którą należy wpłacić na konto:

70 8142 0007 0000 6334 2000 0001.

Kopia dowodu wpłaty (fotografia, skan, plik pdf, nie większy niż 800 pikseli – szerokość) powinna być dołączona do zgłoszenia. W obu przypadkach w treści przekazu prosimy o podanie nazwiska artysty, którego dotyczy przelew.

2. W przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę wpisowe nie podlega zwrotowi.

KWALIFIKACJA PRAC

1. Prace na wystawę pokonkursową kwalifikowane są przez powołane przez organizatorów jury.

Konkurs ma charakter dwustopniowy.

W I etapie prace wybierane są na podstawie fotografii zapisanych cyfrowo.

Podczas II posiedzenia – nagradzającego, jury dokonuje wyborów prac na podstawie oryginałów. Wtedy też, komisja ma prawo zweryfikowania decyzji podjętych podczas I obrad.

Po II weryfikacji decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.

2. Dostarczenie i odbiór niezakwalifikowanych prac, jak również obrazów po zakończeniu trwania wystawy odbywa się na koszt ich autorów.

TERMINY

Nadesłanie zdjęć do 10 marca 2016 r. na adres:

Okręg Bydgoski ZPAP, Plac Wolności 7, 85-004 Bydgoszcz

Posiedzenie Jury:

- wstępny wybór prac kwiecień 2016 r.

- wybór prac nagrodzonych maj 2016 r.

Ogłoszenie zakwalifikowanych prac na facebookowym funpage`u konkursu:

www.facebook.com/konkurswyczolkowskiego

Przyjmowanie zakwalifikowanych prac pod adresem :

bwa Galeria Miejska, 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 20

Uroczyste otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2016 r. w bwa Galerii Miejskiej, 85-006 Bydgoszcz, ul. Gdańska 20

NAGRODY:

I – 15.000; zł II – 8000; zł III – 5000; zł

POSTANOWIENIA DODATKOWE:

Autor przysyłający prace wraz z podpisaną kartą zgłoszenia przyjmuje warunki konkursu.

Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą rozpatrywane

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo innego podziału nagród.

Regulamin i karta zgłoszenia na stronie:

Uczestnik konkursu nadsyłając Kartę Zgłoszenia wyraża tym samym zgodę na warunki określone w Regulaminie Konkursu

Poprawiony: środa, 03 lutego 2016 22:06
 

GRATULACJE

Email Drukuj PDF

Środowisko polskich artystów plastyków składa serdeczne gratulacje Panu dr. Andrzejowi Dudzie z okazji objęcia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ufając, że Jego praca walnie przyczyni się do nadania artystom statusu społecznego adekwatnego dla ich w kładu w rozwój polskiej kultury.

 

Nominacja dla prezesa ZPAP Janusza Janowskiego

Email Drukuj PDF

Prezes ZPAP Janusz Janowski został powołany przez do Rady Organizacji Pozarządowych
przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Poprawiony: poniedziałek, 14 września 2015 12:52
 

Powołanie do Rady Organizacji Pozarządowych przy ministrze MKiDN

Email Drukuj PDF

Szanowne Koleżanki Szanowni Koledzy,
uprzejmie informujemy, że prezes ZPAP Janusz Janowski otrzymał Akt Powołania przez Panią Minister prof. Małgorzatę Omilanowską Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministrze właściwym do spraw Kultury i Dziedzictwa Narodowego na lata 2015-2019.

Poprawiony: poniedziałek, 03 sierpnia 2015 21:20
 


Strona 10 z 26

Kalendarz

grudzień 2018
N P W Ś C Pt S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Statystyka

Odsłon : 8175184