karta zgłoszenia 43 salon zimowy

Drukuj

KARTA ZGŁOSZENIA 43 SALON ZIMOWY

imię i nazwisko  ....................................................................................................................
rok urodzenia ..............................                 e-mail .............................................................
telefon …………………………
adres ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
nota biograficzna
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
tytuł / technika / wymiary .....................................................................................................
tytuł / technika / wymiary .....................................................................................................
tytuł / technika / wymiary .....................................................................................................
AKCEPTUJĘ  WARUNKI REGULAMINU WYSTAWY ORAZ WYRAŻAM  ZGODĘ NA OPUBLIKOWANIE  W  KATALOGU  MOICH  DANYCH  OSOBOWYCH.
.............................................................
podpis / data
Kartę zgłoszenia oraz opis prac proszę wypełniać czytelnie !
1
Imię…………………………………………………
Nazwisko…………………………………………
Miejscowość………………………………………
Tytuł…………………………………………………
Technika……………………………………………
Wymiary………………………………………………
Rok powstania……………………………………
Wartość………………………………………………
2
Imię…………………………………………………..
Nazwisko…………………………………………..
Miejscowość………………………………………
Tytuł…………………………………………………..
Technika……………………………………………..
Wymiary………………………………………………
Rok powstania……………………………………..
Wartość………………………………………………
3
Imię…………………………………………………..
Nazwisko…………………………………………..
Miejscowość………………………………………
Tytuł…………………………………………………..
Technika……………………………………………..
Wymiary………………………………………………
Rok powstania……………………………………..
Wartość………………………………………………