Związek Polskich Artystów Plastyków

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Exhibitions „Zbroja współczesna" - wystawa organizowana przez ZG ZPAP

„Zbroja współczesna" - wystawa organizowana przez ZG ZPAP

E-mail Print PDF
There are no translations available.

zbroja współczesna

 

Zbroja współczesna. Wystawa pokonkursowa.

01.06-15.09.2013

Wystawa jest prezentacją prac wyłonionych w ogólnopolskim konkursie dla studentów wyższych szkół artystycznych na realizację obiektu rzeźbiarskiego pod hasłem „ZBROJA WSPÓŁCZESNA”, realizowanego wspólnie przez Związek Polskich Artystów Plastyków i Muzeum Zamkowe w Malborku.

Temat konkursu miał za zadanie zainspirować do połączenia dawnych form ze współczesnymi odniesieniami, których efekty miałyby szanse atrakcyjnie zaistnieć w surowej i tajemniczej przestrzeni malborskiego zamku. Inspirację stanowić miały tu nie tyle średniowieczne formy pancerzy, co sama refleksja nad funkcjonowaniem współczesnych odpowiedników zbroi w kulturze współczesnej , jej odmiennych celów i wyzwań. Laureaci, których prace prezentowane są na wystawie, podjęli temat w taki sposób, by korespondował on ze zjawiskami społecznymi kształtującymi nasz globalny świat. To realizacje nie tylko ciekawe pod względem formalnym, ale i nasycone refleksją o podłożu socjologicznym, psychologicznym i filozoficznym, będące wyrazem komentarza na temat rzeczywistości, w jakiej żyjemy.

Zbroja – symbol siły, oznaka władzy i niedostępności. Co skrywa? Przed czym współcześnie ma chronić? Jest narzędziem walki i wpływu, a może rodzajem maski? Powstałe obiekty pokazują, że osłona tylko ciała jest ochroną chwilową i współcześnie coraz mniej potrzebną. To umysł i wnętrze należy chronić. Nasza współczesna zbroja staje się coraz częściej czymś niematerialnym, ale może być też niczym współczesny garnitur szyty na miarę, zwiększający możliwości i służący do anonimowego wtopienia się w tłum czy odgrywania społecznych ról. Z pewnością tropy, którymi poszli wyłonieni w konkursie młodzi twórcy, zainspirują do refleksji także odbiorców.

Artyści biorący udział w wystawie:

Marek Adamiecki, Magdalena Cisło, Radosława Daleki, Jacek Dudek, Mateusz Kukla, Marianna Lisiecka, Maciej Mędrala, Maciej Musiał, Jakub Niewdana, Beata Małgorzata Poździk, James Sierżęga, Szymon Stala, Monika Zofia Styrczula, Arkadiusz Szostak, Jakub Tomczak, Patrycja Tryjefaczka, Krzesimir Wiater.


Contemporary armor. Post-competition exhibition.

01.06-15.09.2013

The exhibition is a presentation of the works selected in a national sculpture competition for art schools’ students entitled “Contemporary Armor”, organised jointly by the Association of Polish Artists and Designers and the Castle Museum in Malbork.

Theme of the competition was to inspire a combination of the old forms with contemporary references, the effects of which could be attractively presented in harsh and mysterious spaces of the Malbork Castle. However, not the medieval armor was inspiration for the exhibition, but a certain reflection on  its modern equivalents in contemporary culture, its different purpose and challenges. The competition winners, whose works are presented at the exhibition, took on the theme in such a way that corresponds to social phenomena shaping our global world. The executed projects are not only interesting from the formal point of view, but they are also filled with sociological, psychological and philosophical thought, being a comment upon reality that we live in.

Armor – a symbol of strength, a sign of power and inaccessibility. What is hidden behind the armor? What it is meant to protect? It is a weapon and guard or perhaps a kind of mask? The presented object show that protection of body is only a temporary and it is less and less necessary nowadays. It is the mind and interior that must be protected. The modern armor becomes something immaterial, it can be custom-made suit increasing capabilities and used for anonymous blending in the crowd or playing social roles. The roads taken by young artists participating in the competition will most certainly inspire the viewers to afterthoughts.

Artists participating in the exhibition:

Marek Adamiecki, Magdalena Cisło, Radosława Daleki, Jacek Dudek, Mateusz Kukla, Marianna Lisiecka, Maciej Mędrala, Maciej Musiał, Jakub Niewdana, Beata Małgorzata Poździk, James Sierżęga, Szymon Stala, Monika Zofia Styrczula, Arkadiusz Szostak, Jakub Tomczak, Patrycja Tryjefaczka, Krzesimir Wiater.

zbroja 1

 

Copyright Law Agency

Calendar

May 2007
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Stats

OS : Linux d
PHP : 5.4.45
MySQL : 5.5.5-10.3.18-MariaDB-log
Time : 18:51
Caching : Enabled
GZIP : Disabled
Members : 7
Content : 1329
Web Links : 75
Content View Hits : 9373571