Związek Polskich Artystów Plastyków

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Category - List Regulamin Komisji Konkursowej (Pracownie ul. Emaus 20 w Krakowie)

Regulamin Komisji Konkursowej (Pracownie ul. Emaus 20 w Krakowie)

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Regulamin Komisji Konkursowej ds. pracowni Emaus w brzmieniu z dnia 18 marca 2021r. z poprawkami z dnia 07.07.2023r.

§1

Komisja Konkursowa składa się z przewodniczącego oraz członków komisji w składzie od 3 - 6 osób wskazanych przez Prezesa ZPAP spośród członków Zarządu Głównego ZPAP oraz Prezesa  Zarządu Okręgu Krakowskiego lub jednego członka Zarządu Okręgu Krakowskiego wskazanego przez Prezesa Okręgu Krakowskiego oraz obserwatora z ramienia władz głównych ZPAP dających rękojmię rzetelnego przeprowadzania i rozstrzygania konkursu.

Cele i zadania Komisji Konkursowej określone są w Regulaminie konkursu ofert na najem lokalu, mieszczącego się w budynku przy ul. Emaus 20 w Krakowie.

Komisja Konkursowa działa na podstawie Statutu Związku Polskich Artystów Plastyków oraz uchwalonych przez Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków Regulaminu konkursu ofert na najem lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ul. Emaus 20 w Krakowie oraz niniejszego Regulaminu.

Obsługę Komisji Konkursowej w miarę możliwości i przy zachowaniu stosownych przepisów zapewnia Biuro Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków.

Zebrania Komisji Konkursowej organizowane są w zależności od potrzeb i mogą odbywać się on-line oraz hybrydowo wmiejscu wskazanym w ogłoszeniu o wolnych lokalach użytkowych, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu konkursu ofert na najem lokalu, mieszczącego się w budynku przy ul. Emaus 20 w Krakowie, w zależności od potrzeb wynikających z konieczności prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z wymogami Regulaminu konkursu ofert na najem lokalu, mieszczącego się w budynku przy ul. Emaus 20 w Krakowie.

§2

Zebrania Komisji Konkursowej zwołuje Prezes Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków bądź osoba przez niego upoważniona.

Komisja Konkursowa wybiera spośród obecnych na zebraniu członków Komisji Przewodniczącego Komisji.

Uchwały Komisji Konkursowej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków.

W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

§3.

Komisja Konkursowa rozpatruje tylko te oferty na najem lokalu użytkowego, mieszczącego się w budynku przy ul. Emaus 20, które zostały złożone w sposób wskazany w Regulaminie konkursu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursu ofert na najem lokalu, mieszczącego się w budynku przy ul. Emaus 20.

Z zebrań Komisji Konkursowej sporządzony jest protokół według ogólnie przyjętych zasad.

Komisja Konkursowa prowadzi rejestr swoich uchwał i wniosków.

Dokumentacja tworzona przez Komisję Konkursową przechowywana jest w siedzibie Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków.

Członkom Komisji Konkursowej przysługuje dieta oraz rekompensata za utracone korzyści z tytułu udziału w zebraniach stacjonarnych w wysokości wynikającej ze stosownej uchwały Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków.

§4

Regulamin Komisji Konkursowej wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków

Last Updated on Monday, 10 July 2023 11:44  

Copyright Law Agency

Calendar

February 2024
S M T W T F S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 1 2

Stats

OS : Linux d
PHP : 5.4.45
MySQL : 5.5.5-10.5.23-MariaDB-cll-lve-log
Time : 04:27
Caching : Disabled
GZIP : Disabled
Members : 7
Content : 1590
Web Links : 62
Content View Hits : 22424319

Bądź na bieżąco!