Związek Polskich Artystów Plastyków

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Contests Międzynarodowy Konkurs Malarstwa Abstrakcyjnego Mario Saslovsky 2022

Międzynarodowy Konkurs Malarstwa Abstrakcyjnego Mario Saslovsky 2022

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Po raz kolejny organizujemy Międzynarodowy Konkurs Malarstwa Abstrakcyjnego im. Mario Saslovsky'ego w jego czwartej edycji i naszym pragnieniem jest dotarcie do jak największej liczby artystów ze wszystkich krajów i zaproszenie ich do ponownego lub pierwszego udziału w tym konkursie. Artyści, którzy zostali laureatami Nagrody w dwóch pierwszych edycjach, udowodnili, że są ważnymi profesjonalistami na scenie sztuk wizualnych, a jury zamierza utrzymać ten sam poziom jakości i doskonałości, zarówno u zwycięzcy, jak i u dziesięciu wybranych finalistów. W nadziei, że będziecie zainteresowani udziałem w konkursie lub rozpowszechnicie niniejszy regulamin wśród wszystkich artystów abstrakcyjnych, którzy mogą być zainteresowani Międzynarodowym Konkursem Malarstwa Abstrakcyjnego, z góry dziękujemy.

 

Regulamin Międzynarodowego Konkursu 2022

Biznesmen, sponsor i kolekcjoner sztuki Mario Saslovsky, mieszkający między Madrytem a Buenos Aires, ogłasza IV Międzynarodowy Konkurs Malarstwa Abstrakcyjnego na rok 2022. IV Międzynarodowy Konkurs ma na celu docenienie twórcy używającego języka abstrakcji w malarstwie. 

1.- Nagroda w wysokości trzy tysiące euro będzie jedyna i niepodzielna, Jury, jeśli uzna to za stosowne, może przyznać maksymalnie trzy nagrody za drugie miejsce oraz ogłosi nazwiska dziesięciu finalistów konkursu. Wszyscy otrzymają dyplomy oraz zostanie wydana publikacja zawierająca ich nazwiska i obrazy.

2. - Międzynarodowy Konkurs jest skierowany do wszystkich artystów pełnoletnich, niezależnie od narodowości, którzy przestrzegają niniejszych Zasad.

3. - Prace abstrakcyjne, które mogą być wykonane dowolną techniką pigmentową na płótnie, płótnie lub desce, a także w fotografii (nie na papierze), muszą być wykonane w ciągu ostatnich dwóch lat i nie mogą być prezentowane ani nagradzane w innym konkursie. Należy załączyć specyfikacje techniczne, które nie mogą być mniejsze niż 50 x 50 cm ani większe niż 150 x 150 cm (specyfikacje techniczne muszą zawierać: tytuł, rok wykonania, materiały, wymiary i nazwisko autora).

Podanie nieprawdziwych danych spowoduje dyskwalifikację nagrody. Uczestnicy muszą przesłać swoją stronę internetową lub cyfrowe dossier informacyjne, które musi zawierać osobiste CV dotyczące ich kariery artystycznej (z podaniem miejsca i daty urodzenia oraz miejsca zamieszkania), kariery zawodowej oraz dziesięć obrazów ich rzeczywistych prac wizualnych, wykonanych w ciągu ostatnich dziesięciu lat. PRACA ZGŁOSZONA DO NAGRODY ZOSTANIE WYRÓŻNIONA W GÓRNEJ CZĘŚCI DOKUMENTACJI CYFROWEJ.

4.- Dane zostaną przesłane w formie cyfrowej, pocztą elektroniczną na adres This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

Zdjęcia muszą być odpowiednio wykadrowane w formacie JPG o wadze od 1 do 2 Mb. Wszystkie fotografie cyfrowe, które nie spełniają tych wymagań, zostaną odrzucone. Dane przesyłane za pośrednictwem wetransfer, dropbox lub innych serwisów do przesyłania plików nie będą akceptowane. Nie będą one brane pod uwagę. Aby ułatwić pracę jury, w e-mailu należy podać dane w następującej kolejności: po pierwsze - praca zgłoszona do konkursu; po drugie - prace wykonane w ciągu ostatnich dziesięciu lat; po trzecie - życiorys artysty.

5.- Termin składania wniosków jest dowolny od momentu ogłoszenia konkursu do ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń, tj. 31 maja 2022 r. Decyzja jury zostanie podana do wiadomości zwycięzcy oraz do wiadomości publicznej przed końcem roku, w którym ogłoszono konkurs.

6. - W skład jury wchodzą krytycy sztuki, których nazwiska zostaną ogłoszone w dniu rozstrzygnięcia konkursu. Obradom jury przewodniczy sponsor Mario Saslovsky lub jego przedstawiciel, który ma prawo głosu, ale nie może brać udziału w głosowaniu. W przypadku ewentualnego remisu spowodowanego wstrzymaniem się od głosu przez jednego z członków jury, o decyzji jury decyduje głos przewodniczącego.

7.- Zgodnie z dekretem królewskim 439/2007 z 30 marca 2007 r. nr 76 od kwoty pieniężnej nagrody nie będą pobierane żadne potrącenia. W każdym przypadku to odbiorca nagrody zadeklaruje ją do celów podatkowych.

8.- Nagrodzony artysta przekaże nagrodzoną pracę sponsorowi i przewodniczącemu jury podczas ceremonii wręczenia Nagrody im. Mario Saslovsky'ego.

MARIO SASLOVSKY INTERNATIONAL ABSTRACT PAINTING COMPETITION oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu oraz zrzeczenie się wszelkich ewentualnych roszczeń prawnych.

10.- Z uczestnikami konkursu nie będzie prowadzona żadna korespondencja, ani przed, ani po rozstrzygnięciu konkursu. Dokumentacja oryginałów, które nie zostały nagrodzone, zostanie usunięta po ogłoszeniu decyzji jury, a decyzja jury będzie ostateczna.

11.- Laureaci tej nagrody nie mogą ponownie brać udziału w konkursie przez okres pięciu lat, ale mogą uczestniczyć w nim gościnnie lub w konkursie o Nagrodę Honorową.

12.- Zwycięzca musi odebrać nagrodę osobiście lub przez należycie upoważnionego przedstawiciela, w odpowiednim czasie i formie oraz w należycie podany sposób.

Adriana Zapisek

www.adrianazapisek.com

 

Copyright Law Agency

Calendar

August 2022
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Stats

OS : Linux d
PHP : 5.4.45
MySQL : 5.5.5-10.3.36-MariaDB-log
Time : 00:30
Caching : Enabled
GZIP : Disabled
Members : 7
Content : 1480
Web Links : 75
Content View Hits : 17136645

Bądź na bieżąco!