Związek Polskich Artystów Plastyków

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Contests Konkurs na najem pracowni w Krakowie

Konkurs na najem pracowni w Krakowie

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków

ogłasza konkurs ofert
na najem pracowni rzeźbiarskiej przy ulicy Emaus 20/3.

Pracownia jest przeznaczona wyłącznie na działalność artystyczną, prowadzoną przez artystów, w szczególności artystów będących członkami ZPAP.

Szczegółowe dane techniczne Pracowni:
numer: 3
powierzchnia: 83,30 m2
liczba pomieszczeń: 4 (pracownia z aneksem kuchennym,antresola, łazienka z WC, , magazynek oraz korytarz)
wyposażenie: aneks kuchenny, łazienka (woda z piecyka gazowego),
ogrzewanie: kaloryfery

Zapoznanie się ze stanem technicznym Pracowni będzie możliwe w dniu 24.07.2023 r.,
po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania. Istnieje możliwość zapoznania się ze stanem technicznym lokalu w innym terminie.
Zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu powyżej, należy dokonać telefonicznie, za pośrednictwem biura ZG ZPAP pod nr 22 621 01 37 , 602 797 284.

Uczestnicy konkursu:
Artyści, twórcy w szczególności rzeźbiarze i członkowie Związku Polskich Artystów Plastyków.

Warunki i tryb, Konkursu:
Warunki konkursu, tryb jego przeprowadzania, w tym wyboru oferty, a także zasady najmu lokalu określa Regulamin Konkursu wraz z załącznikami
oraz Regulamin Komisji Konkursowej czuwającej nad przebiegiem Konkursu. Zainteresowane osoby proszone są o zapoznanie się z Regulaminem
Konkursu Pracowni Emaus oraz jego załącznikami.
Dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.zpap.pl w zakładce „Pracownie Emaus”.

Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy składać w Biurze Zarządu Głównego ZPAP, ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa,
w terminie 12 lipca 2023 r. do 15 września 2023 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15:30 , bądź wysłać pocztą na adres:
Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Główny, ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2023 r. do godz. 10:00.
Przesyłka musi zostać dostarczona w terminie składania ofert.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, zawierającej dopisek:
„OFERTA NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO, MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. EMAUS 20/3 W KRAKOWIE”
Ofertę na najem pracowni należy złożyć na prawidłowo wypełnionym formularzu, stanowiącym
załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Pracowni Emaus.

Wybór oferty:
Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
W ciągu 30 dni od upływy terminu do składania ofert Komisja ustali listę Twórców rekomendowanych do przyjęcia ich Oferty
oraz zawarcia umowy najmu wraz z uzasadnieniem.
W terminie 30 dni od utworzenia przez Komisję Konkursową listy rekomendowanych twórców Zarząd Główny ZPAP podejmuje Uchwałę o wyborze Oferty.
Uchwała, o której mowa powyżej, podana zostanie niezwłocznie do publicznej wiadomości ze wskazaniem terminu i miejsca składania uwag i zastrzeżeń.
Uwagi i zastrzeżenia rozpatrywane są przez Komisję konkursową w terminie 30 dni od podania uchwały do publicznej wiadomości, w tym też terminie
Komisja konkursowa wystawi swoje rekomendacje co do rozpatrzenia uwag i zastrzeżeń
ZG ZPAP podejmuje w tym przedmiocie Uchwałę w terminie 30 dni od utworzenia rekomendacji.
Twórca, którego Oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany o wynikach Konkursu na piśmie wraz ze wskazaniem miejsca i terminu
podpisania umowy najmu Pracowni.

Oferty nie spełniające wymogów Regulaminu Konkursu oraz oferty złożone po terminie podlegają pozostawieniu bez rozpoznania. W takiej sytuacji, oferta zostaje
zwrócona na adres wskazany w formularzu, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu Konkursu, z informacją o przyczynie pozostawienia oferty
bez rozpoznania. Od niniejszej decyzji nie przysługuje odwołanie.
link do treści ogłoszenia https://www.zpap.pl/zpap/index.php?option=com_content&view=article&id=1633&Itemid=227&lang=pl

 

Copyright Law Agency

Calendar

December 2023
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Stats

OS : Linux d
PHP : 5.4.45
MySQL : 5.5.5-10.5.23-MariaDB-cll-lve-log
Time : 20:58
Caching : Disabled
GZIP : Disabled
Members : 7
Content : 1569
Web Links : 62
Content View Hits : 21635995

Bądź na bieżąco!