Związek Polskich Artystów Plastyków

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start Category - List „ARTSPORT - sztuka w sporcie/sport w sztuce” wystawa towarzysząca Mistrzostwom Europy w piłce nożnej Euro 2012

„ARTSPORT - sztuka w sporcie/sport w sztuce” wystawa towarzysząca Mistrzostwom Europy w piłce nożnej Euro 2012

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Organizator: Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków z siedzibą w Warszawie - adres: 00-496 Warszawa, ul. Nowy Świat 7/6; email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; www.zpap.pl

Współorganizator: Związek Polskich Artystów Fotografików.

Miejsce: SOHO Factory, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

Termin wystawy: 5 – 30 czerwca 2012 r.

 

Problematyka współczesnego sportu, jego estetycznego obrazu czy też funkcji w społeczeństwie jest inspirującym tematem obecnym w wielu dziedzinach twórczości artystycznej. Za sprawą ekspansji nowych technologii, które wpływają na jego oblicze, problematyka ta staje się ciekawa również pod kątem analizy socjologicznej czy filozoficznej. Stawia się pytanie czy obecnie sport poddany narzędziom estetyzacji nie funkcjonuje nawet, jako rodzaj sztuki, spektakl dla szerokiej publiczności przejmujący wiele funkcji dotąd zarezerwowanych dla sztuki.

Zamiarem Organizatorów jest pokazanie w wystawie tematu sportu z wielu punktów widzenia, uwzględniając przy tym różne poziomy refleksji i odbioru samych wydarzeń sportowych, stąd założenie, by na wystawie pokazać zarówno prace fotograficzne (artystyczne i dokumentalne) czy filmowe (np. video) jak i dzieła wykonane w technikach klasycznych - malarstwo, grafika, rzeźba. Prace będą eksponowane w podziale na takie kategorie tematyczne jak np.:

 • Spektakl - ukazujący estetyczne elementy widowiska sportowego, stylu i znaczenia stroju, barwy klubowej;
 • Ciało - uwzględniające współczesną alegorię atlety, kult fizyczności, współczesne ideały piękna męskiego i kobiecego, wysiłek itp.;
 • Rywalizacja - wzrost znaczenia sportu w życiu społecznym, tęsknota za niepowtarzalnymi przeżyciami;
 • Emocje - ukazujące sferę odbioru, różne punkty widzenia kibica, obserwatora, dziennikarza czy komentatora.

 

Do udziału w wystawie Organizatorzy zapraszają twórców zrzeszonych w Związku Polskich Artystów Plastyków, Związku Polskich Artystów Fotografików, a także studentów uczelni artystycznych, oraz niezrzeszonych artystów fotografików, reporterów czy fotografów amatorów.

 

Regulamin wystawy zamieszczony poniżej określa zasady wyboru oraz wymagania dotyczące prac zgłaszanych do udziału w wystawie. Przewidywana ilość prac przewidzianych do udziału w wystawie wynosić będzie w przybliżeniu 150 - 200. O sposobie ekspozycji zdecyduje ilość i jakość prac zakwalifikowanych do wystawy.

 

REGULAMIN WYSTAWY

 1. Do udziału w wystawie dopuszcza się prace powstałe wyłącznie po 2009 roku.
  Wymiary dla prac płaskich: obrazy, grafiki, wydruki cyfrowe nie powinny przekraczać 200 cm dla dłuższego boku, natomiast minimalny rozmiar prac fotograficznych powinien wynosić 30x40cm (w przypadku fotografii amatorskiej 20x30 cm).
  Prace przestrzenne - rzeźby, obiekty i instalacje nie powinny przekraczać wymiarów 250x400x250 cm (szer. dł. wys.) i ciężaru całości (lub poszczególnych części składowych) powyżej 70 kg.
  Prace muszą być właściwie (trwale) opisane: autor, tytuł, technika i data powstania oraz odpowiednio zabezpieczone (opakowane) na czas transportu. Za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu i magazynowania organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Organizator powołuje komisję ekspertów do wyboru i oceny prac przeznaczonych do ekspozycji. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
 3. Organizator nie wnosi ograniczeń co do ilości prac zgłaszanych przez jednego uczestnika.
 4. Reprodukcje prac w formie elektronicznej (JPG lub TIFF, dłuższy bok 15 cm, 300 DPI) wraz z opisem (autor, tytuł, technika i wymiary) należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie: 12.05.2012 r. na następujące adresy email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it oraz This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  Spośród nadesłanych prac komisja dokona wyboru prac przeznaczonych na wystawę. O wynikach wyboru autorzy prac zostaną powiadomieni w terminie do 18.05.2012 r.
 5. Wybrane przez komisję prace należy dostarczyć do budynku 55 galerii SOHO Factory mieszczącej się w Warszawie przy ul. Mińskiej 25 w terminie od 28 maja do 1 czerwca 2012 r. Prace powinny być przygotowane do ekspozycji (oprawa, postument, itp.) oraz oznaczone w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację.
  Kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1) w formie papierowej oraz nośnik elektroniczny (CD/DVD) z reprodukcjami dzieła (TIFF, JPG - dłuższy bok 24 cm/300 DPI), fotografią artysty (TIFF, JPG - dłuższy bok 13 cm/300 DPI) oraz formularzem zgłoszeniowym (rtf, doc, docx) należy dostarczyć do siedziby Organizatora do 28 maja 2012 r. - adres:
  Zarząd Główny ZPAP, ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa.
  Nośniki elektroniczne nie podlegają zwrotowi. Zgłoszenia które wpłynęły po terminie lub niespełniające powyższych wymagań mogą nie zostać zakwalifikowane do udziału w wystawie. Inne materiały nadesłane, a nie zakwalifikowane do wystawy nie będą zwracane.
 6. Dla uczestników wystawy przewidziane zostały nagrody:
  sponsorowane (wysokość kwot w zależności od umowy sponsorskiej), honorowe (w formie statuetki) oraz wyróżnienia specjalne. Wyboru prac do uhonorowania nagrodami dokona Jury składające się z przedstawicieli ZG ZPAP i ZPAF.
 7. Warunkiem udziału w wystawie jest wniesienie w terminie do 28 maja 2012 r. opłaty (przeznaczonej na koszty organizacyjne) w wysokości 50 PLN na konto Zarządu Głównego ZPAP, ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa, nr konta 34 1240 6175 1111 0000 4580 3851. W tytule przelewu należy wpisać: „ARTSPORT, imię i nazwisko”.
 8. Po zakończeniu wystawy prace będzie można odebrać do 6 lipca 2012 r. w budynku 55 galerii SOHO Factory mieszczącej się w Warszawie przy ul. Mińskiej 25. Prace nie odebrane w terminie nie będą przechowywane i zostaną odesłane na koszt uczestnika. Za uszkodzenia podczas pakowania i transportu Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 9. ZG ZPAP jako główny Organizator wystawy podejmuje ostateczną decyzję zatwierdzającą prace do ekspozycji biorąc pod uwagę ich poziom artystyczny, zgodność z zamysłem koncepcji wystawy oraz przestrzeganie ogólnie przyjętych wartości moralnych i estetycznych. Organizator zastrzega sobie również prawo odstąpienia od organizacji wystawy bez podania przyczyn najpóźniej do dnia 21 maja 2012 r. W przypadku ew. odwołania wystawy zakwalifikowani uczestnicy zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni. Osoby które dokonały opłaty za wystawę, otrzymają  jej zwrot.
 10. Osobą upoważnioną z ramienia Organizatora do udzielania informacji w sprawach wystawy jest p. Tomasz Górnicki. Kontakt: tel. +48692705577, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Karty zgłoszeniowe zostaną dostarczone autorom wybranych prac wraz z informacją o wyborze pracy.
Last Updated on Thursday, 10 May 2012 09:06  

Copyright Law Agency

Calendar

December 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Stats

OS : Linux d
PHP : 5.4.45
MySQL : 5.5.5-10.3.20-MariaDB-log
Time : 18:45
Caching : Enabled
GZIP : Disabled
Members : 7
Content : 1341
Web Links : 75
Content View Hits : 9574366