Związek Polskich Artystów Plastyków

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

17 Wschodni Salon Sztuki

Email Drukuj PDF

Ogólnopolska konferencja:
Rola artysty w dobie komercjalizacji społeczeństwa.
Lublin, 12-13 października 2012 rok.

ORGANIZATOR:
Wojciech Mendzelewski
OKRĘG LUBELSKI ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW
20-112 Lublin, ul. Grodzka 3WSPÓŁORGANIZATOR:
Zygmunt Nasalski
MUZEUM LUBELSKIE W LUBLINIE
ul Zamkowa 9, 20-117 Lublin

KURATORZY KONFERENCJI:
Sławomir Plewko (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
Adam Skóra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).
KOMITET ORGANIZACYJNY:
Anna Hałata (Muzeum Lubelskie w Lublinie),
Michał Kawalec (Związek Polskich Artystów Plastyków w Lublinie),
Jacek Wierzchoś (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie).

KOMITET HONOROWY:
Zofia Kopel-Szulc (Związek Polskich Artystów Plastyków),
Piotr Lech (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
Grzegorz Mazurek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
Krzysztof Szymanowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
Andrzej Węcławski (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie),
Andrzej Widelski (Związek Polskich Artystów Plastyków).

SEKRETARZE KONFERENCJI:
Joanna Wysocka-Pikało (Związek Polskich Artystów Plastyków),
Zbigniew Olszewski (Związek Polskich Artystów Plastyków).

DOKUMENTACJA KONFERENCJI:
Piotr Nakonieczny - koordynator (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
Michał Mikulski - video (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
Piotr Maciuk - foto (Muzeum Lubelskie w Lublinie).

TEMAT I ZAKRES KONFERENCJI:

Debatę o kondycji artysty– o jego roli i misji – zacząć trzeba od próby zdiagnozowania sytuacji, w jakiej przyszło mu tworzyć. Należy bez wątpienia spojrzeć na zaistniałą sytuację w szerszym aspekcie. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że dotarcie do meritum problemu jest trudne, jeśli nie niemożliwe, ale bez wątpienia nasz głos będzie przyczynkiem do szerszej, in spe, środowiskowej dyskusji. Oby z czasem ogólnopolskiej...

Kultura humanistyczna, zwłaszcza szeroko pojęte sztuki plastyczne, zdominowana jest z jednej strony wartościami idealistycznymi oscylującymi wokół idei non-profit, pozwalającej na samospełnienie twórczego „ego”, z drugiej strony zaś wartościami rynkowymi, których odzwierciedlenie objawia się ekonomicznym spełnieniem. Ponad dwadzieścia lat po transformacji ustrojowej nie sposób wytyczyć wyraźnej granicy na polu sztuki pomiędzy „być a mieć”. Zastana sytuacja, którą przyszło nam kontestować, skazuje artystów na ciągłe samodookreślanie. Samorządowe organizacje, nie rzadko związane z określonymi partiami politycznymi oraz ich samozwańcza umiejętność kreowania tak zwanej „sztuki potrzebnej” wypacza twórczy kontekst, samoistnie zawężając pole artystycznych poszukiwań, za czym idzie przemiana sztuki w przysłowiowe „igrzyska”. Czy w tym aspekcie redefinicja pojęcia sztuki nie ogranicza się tylko niestety do jej biurokratyzacji?

Kolejny aspekt godny rozważenia to rola krytyka, komisarza, kuratora. Wprowadzając artystę do tak zwanego obiegu, otwierając dla niego przestrzeń publiczną krajowych galerii, czy nie zatraca on roli obiektywnego doradcy znającego wymogi europejskiego kanonu sztuki? Kanon jako wybór wartości, powinien być aktem definiującym twórczą tożsamość. Czy zabieg ten jest naprawdę czystym i bezkoteryjnym aktem wartościowania, za którym nie stoi interesowny osąd? Czy zamiast doraźnej i merytorycznej interpretacji dzieła, nie staje się czasem samozwańczym demiurgiem, kreującymi artystę jak przysłowiowy „hipermarketowy” produkt? Czy przedefiniując swoją rolę nie staje się pozornym edukatorem, dla którego zysk finansowy, czy medialny wydaje się jedyną oceną dla jakiejkolwiek działalności?

Instytucje sztuki - muzea, galerie, centra kultury, etc. posiadające indywidualizowany profil, umożliwiający duże pole manewru w doborze artystów, a zarazem tkwiący w pułapce własnego programu, gdzie wytyczone ramy nie pozwalają na szersze otwarcie... Dzisiejsza biurokratyczna struktura instytucji sztuki jest w dużej mierze ograniczana zależnością od zewnętrznych funduszy. Czy nie zmienia to jej podstawowej misji?

Pozornie wyznaczonej przez Państwo dbającej o rozwój swojego szeregowego obywatela, ”Państwo opiekuńcze”, rzekomo ukierunkowane na edukacyjno-poznawczą misję, dla której tradycja i tzw. kultura wysoka jest najważniejszą przynależnością społeczną. A czy nie jest tak, że owa kultura sprowadzona zostaje do przemysłu rozrywkowego? Czy warto pokazywać „uświęconych klasyków” skoro młodemu pokoleniu sukcesywnie zawęża się humanistyczne i artystyczne horyzonty wykształcenia? W takim razie postawić należy pytanie, czego właściwie oczekujemy od instytucji sztuki? Co miałaby wspierać, co pokazywać? Czy instytucje sztuki wspierane nomen omen przez Państwo nie rozmijają się szerokim łukiem z tzw. Narodowym Projektem Edukacji Kulturalnej?

Przedmiotem konferencji jest rola artysty oraz krytyka w ich funkcji ocennej
i związane z nią pytania:

1. Czy wartości intelektualne jakie bez wątpienia niesie każda twórczość artystyczna znajduje faktyczne odzwierciedlenie w nowej rzeczywistości ekonomicznej?
2. W jaki sposób kreowane są wartości na krajowej scenie artystycznej?
3. Jaki jest mechanizm zapewnienia egzystencji artyście?
4. Jaka jest właściwa rola krytyki we współczesnym świecie sztuki?
5. Czy tworzenie wartości plastycznych w sformalizowanej związkowej formie uległo zmianie, czy w ogóle jest taka potrzeba?
6. Jak młodzi artyści widzą swoją rolę w tych przemianach?
7. Komercyjny totalitaryzm – fakt, czy mit?
8. Kombinat sztuki współczesnej – propaganda czy kultura?

oraz pytanie najważniejsze:

9. Kim jest artysta i w dzisiejszym świecie i jaka jest jego rola?

Ważną kwestią dla niniejszej konferencji stanowić będzie dyskusja panelowa kończąca część wykładową, która to pozwoli na „konfrontacje” i konstruktywny dyskurs artystów zaproszonych przez nas do wystawy, krytyków, kuratorów, kolekcjonerów oraz pracowników administracji samorządowej.
Czy debata na temat roli artysty w życiu publicznym jest zasadne?
Wychodzimy z założenia że tak. Stąd owa konferencja...

Zgłoszenie
17 Wschodni Salon Sztuki – Lublin 2012
Ogólnopolska konferencja:
Rola artysty w dobie komercjalizacji społeczeństwa.
Lublin, 12-13 października 2012 rok.

Karta zgłoszenia uczestnictwa

Imię i Nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres do korespondencji: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


TYTUŁ WYKŁADU:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Główne tezy wykładu:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zamierzam skorzystać ze sprzętu (niepotrzebne skreślić):
rzutnik multimedialny
laptop
preferuję system operacyjny MAC OSX / WINDOWS / LINUX
inne:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rezerwowane noclegi (podkreślić):
11/12 października 2012
12/13 października 2012
dodatkowe ewentualne noclegi (na koszt uczestnika):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Kalendarz

grudzień 2019
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Statystyka

Odsłon : 9561359