Związek Polskich Artystów Plastyków

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Wystawa „UCZTA U MISTRZÓW”

Email Drukuj PDF

Uczta u Mistrzów. Odkrywanie smaków sztuki.

Mamy przyjemność zaprezentować nowy projekt ZG ZPAP, który organizujemy w Pałacu Sztuki w Krakowie. Do projektu zostaną zaproszeni twórcy reprezentujący różne dyscypliny, techniki, kierunki i pokolenia, łącznie ok. 100 prac, do 50 artystów z Polski i do 50 artystów z innych krajów świata. Elementem projektu „Uczta u Mistrzów” jest połączenie walorów estetycznych, reprezentowanych na wystawie ze strawą intelektualną. Ekspozycji będzie towarzyszył cykl uczt- debat z udziałem zaproszonych artystów i gości rozmawiających na tematy bliskie ich własnym poszukiwaniom artystycznym, tajemnicach warsztatu i funkcjonowaniu w świecie sztuki.

Mamy nadzieję, że będzie to nie tylko spotkanie autorskie, pozwalające lepiej zrozumieć twórcę i daną dyscyplinę, ale dzięki międzynarodowemu towarzystwu również konfrontacja ciekawych horyzontów sztuki i dyskusja o charakterystycznych rysach kultury, globalizacji, statusie twórców, rynku sztuki w Polsce i na świecie nie unikając przy tym kontrowersyjnych i szokujących spostrzeżeń.

 

Spotkania odbywać się będą przy specjalnym stole, który również wzbogacą- pod warunkiem pozyskania sponsorów - potrawy z poszczególnych krajów. „Uczta u Mistrzów” to wyprawa w krainę zmysłów, odkrywanie wrażeń łączących ze sobą różnorodne doznania. Uczta dla oka połączona z prawdziwą ucztą dla intelektu.

Sztuka zawiera w sobie element magii, który trudno zdefiniować -podobnie jak smak złożonych potraw. W intensywnie zmysłowych wizjach, można się tylko rozsmakować.

 

Organizator: Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-496), ul. Nowy Świat 7/6, www.zpap.pl   email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Miejsce: Pałac Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
Plac Szczepański 4, Kraków.

Termin wystawy: 23.11. 2012r.- 01.01.2013 r., termin wernisażu 23.11.2012

Nazwa wystawy: „Uczta u Mistrzów”

Forma: Wystawa prac artystów oraz cykl "uczt-debat" z udziałem artystów, autorytetów i zaproszonych gości rozmawiających na tematy sztuki.. Spotkania przy specjalnym stole, zastawionym potrawami z poszczególnych krajów.

Ilość prac: ok 100 prac; (do 50 prac z Polski i do 50 z pozostałych krajów świata).

Propozycje tematów paneli dyskusyjnych:

W stronę sztuki:

 1. Sztuka - jako najwyższa fikcja, czy jest tylko fikcją, która ułatwia życie? ( relacje między sztuką, filozofią a religią).
 2. Zanikanie formy. Jaka jest tego przyczyna? Czym jest forma w sztukach wizualnych i czym jest współczesne„ mistrzostwo?”
 3. Sztuka - jako ostatnia działalność metafizyczna w kulturze Zachodu
 4. Co Karol Marks ma wspólnego ze sztuką współczesną?
 5. Dlaczego sztuka wchłonęła brzydotę?
 6. Malarstwo a mistyka
 7. Sztuka w epoce globalizacji – Zmiana funkcji sztuki?
 8. Dlaczego polska plastyka nie ma takiej rangi jak polska poezja?

 

W stronę rynku sztuki i rynku dóbr symbolicznych:

 1. Kolekcjonerstwo sztuki jako duchowo-materialny sen o nieśmiertelności.
 2. Co to jest rynek dóbr symbolicznych i jakie rządzą nim reguły?

 

Do udziału w wystawie Organizatorzy zapraszają środowisko artystyczne twórców zrzeszonych w Związku Polskich Artystów Plastyków oraz wybitnych gości ze świata sztuki i kultury. Organizator zaprasza również do uczestnictwa w organizowanych panelach dyskusyjnych towarzyszących wystawie teoretyków, krytyków, przedstawicieli instytucji kultury i dziennikarzy.

Poniższy regulamin wystawy organizowanej przez Zarząd Główny ZPAP określa zasady wyboru prac na wystawę pt. „Uczta u Mistrzów” oraz wymogi Organizatora względem Okręgów ZPAP i wybranych przez nich artystów oraz zaproszonych gości.

Komisja powołana przez Organizatora wybierze prace spośród nadesłanych w terminie zgłoszeń. Wskaże również najlepsze prace, które zostaną zamieszczone w katalogu z wystawy.

 

REGULAMIN WYSTAWY

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru nadesłanych przez poszczególne Okręgi ZPAP prac poprzez specjalnie powołaną Komisję. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie. Każdy z Okręgów ZPAP może przesłać nie więcej niż 10 propozycji kandydatów - uczestników wystawy.
  Kryteria uczestnictwa dla artystów z Polski zrzeszonych w ZPAP są następujące:
  - są czynnymi artystami ze znaczącym dorobkiem artystycznym
  - staż artystyczny min. 5 lat
  - mają na koncie nagrody i wyróżnienia artystyczne
  - mają na koncie publikacje i wykłady
 2. Propozycje prac (zał. nr 1) w formie elektronicznej (format 10x15 cm, 300 dpi, JPG lub TIFF) należy nadesłać do 20 sierpnia 2012 r. na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Spośród nadesłanych propozycji Komisja wyłoni prace, które wezmą udział w wystawie. O decyzji Komisji autorzy prac zostaną powiadomieni w terminie do 30.08.2012 r. Ostateczną jednak decyzję - co do ilości i sposobu prezentacji prac zależnie od ich poziomu artystycznego i zgodności z koncepcją wystawy podejmuje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
 3. Autor wytypowanej pracy zwany w dalszej części Regulaminu Uczestnikiem Wystawy ma obowiązek dostarczyć na nośniku CD/DVD następujące materiały: fotografia artysty (min. 10x15 cm – 300 dpi), reprodukcja dzieła (min. A4 - 300 dpi - JPG, TIFF lub PSD) wraz z formularzem zgłoszeniowym (zał. nr 2 w formacie elektronicznym + wydrukowany i podpisany oryginał) w nieprzekraczalnym terminie do 15.09. 2012 r. na adres siedziby Zarządu Głównego ZPAP: ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa. Przekazanie tych materiałów jest równoznaczne z akceptacją ich wykorzystania przez Organizatora do celów promocyjnych i informacyjnych. Dostarczone materiały w wersji elektronicznej nie podlegają zwrotowi.
 4. Oryginały prac dostarczyć należy od 19.11-21.11.2012r do Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Plac Szczepański 4, lub w innym miejscu wyznaczonym przez Organizatora za pisemnym powiadomieniem. Prace nie mogą przekraczać następujących wymiarów: dla prac płaskich - 200x200 cm, prace przestrzenne (rzeźby, obiekty i instalacje) nie mogą zajmować kubatury większej niż 250x400x250cm (szer. dł. wys.) i przekraczać wagi całości lub pojedynczego elementu 70 kg) Prace muszą być trwale opisane: imię i nazwisko, tytuł, technika i data powstania. Praca powinna być odpowiednio opakowana do transportu.
  Za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu i magazynowania organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Obowiązkowa opłata od każdego Uczestnika Wystawy wynosi 100 złotych i należy ją uiścić na konto Zarządu Głównego ZPAP ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa, nr konta 34 1240 6175 1111 0000 4580 3851. W tytule przelewu należy wpisać: „Uczta u Mistrzów, swoje Imię i Nazwisko”. Przelewu należy dokonać w terminie do 15.09.2012 r. a kopię potwierdzenia dołączyć do zgłoszenia.
 6. Po zakończeniu wystawy prace będzie można odebrać z wskazanego pisemnie miejsca w terminie 02.01.2013 r.
  Po upływie tego terminu prace zostaną odesłane do Uczestnika Wystawy na jego koszt.
  Za uszkodzenia podczas pakowania i transportu Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyn.
  W przypadku odwołania wystawy Uczestnicy, zostaną o tym fakcie powiadomieni.
  Uczestnicy, którzy dokonali opłaty za wystawę, otrzymają jej zwrot.
 8. W sprawach organizacyjnych odpowiedzi na pytania udziela Małgorzata Dydio, mail. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , tel. +48 665 018 520 (pn. – pt. w godz. 8.00 – 16.00)

 

 

 

 

Załącznik nr 1

PROPOZYCJE PRAC DO WYSTAWY „UCZTA U MISTRZÓW”

AUTOR: IMIĘ I NAZWISKO

 

NR REPRODUKCJI

TYTUŁ

ROK POWSTANIA

WYMIARY

TECHNIKA

UWAGI

Załącznik nr 2

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY WYSTAWY „UCZTA U MISTRZÓW”

Imię Nazwisko (pseudonim artystyczny)

 

Data i miejsce urodzenia.

 

Wykształcenie: uczelnia, wydział, dyplom, stypendia, doktoraty, itp.

 

Przynależność do związków, grup artystycznych

 

Aktywność twórcza, uprawiane dyscypliny.

 

Ważniejsze  wystawy   (maksymalnie 5).

 

 

Dane do publikacji:

e-mail, strona www

 

Aktualny adres korespondencyjny i  nr telefonu (do wiadomości Organizatora).

 

Opis prac:

(tytuł, rok powstania, wymiary, technika, cena autorska)

 1. ....
 2. ....

 

Autor wyraża zgodę na przetwarzanie danych i dokonywanie niezbędnych zmian w ramach opracowania redakcyjnego i technicznego, bez dodatkowej zgody Autora. Autor oświadcza, że dzieło jest wynikiem jego twórczości i nie narusza praw autorskich ani jakichkolwiek praw osób trzecich oraz, że prawa autorskie do dzieła nie są ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Jednocześnie Autor oświadcza, że zapoznał się i akceptuje w całości z postanowienia Regulaminu wystawy „Uczta u Mistrzów”.

 

..........................................................                                         ................................................................

miejscowość, data                                                                                                 podpis Autora

 

Kalendarz

grudzień 2015
N P W Ś C Pt S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Statystyka

Odsłon : 9465590