II Sympozjum z cyklu Puszka Pandory: Kondycja artysty w kulturze płynnej nowoczesności

Monday, 17 March 2014 09:59
Print
There are no translations available.


Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków ma przyjemność zaprosić Państwa na II Sympozjum z cyklu:

 

PUSZKA PANDORY: KONDYCJA ARTYSTY W KULTURZE PŁYNNEJ NOWOCZESNOŚCI

 

W Sympozjum udział wezmą:

Karol Kościński z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Roman Rumpel, radca prawny

Antoni Libera, pisarz, tłumacz, reżyser

prof. Teresa Grzybkowska, historyk sztuki

prof. Zofia Rosińska, filozof kultury

Anna Biernacka, radca prawny, specjalistka prawa autorskiego, rzecznik prasowy ZAiKS

Andrzej Łojko, wiceprezes ZPAF

dr. hab. Jacek Kucaba, prezes ZPAP

Maciej Mazurek, redaktor naczelny kwartalnika „Arttak-Sztuki Piękne”

 

 

 

 

 

Zakres tematyczny Sympozjum

 

Sympozjum dotyczyć będzie aspektów prawnych życia artystów w Polsce, ich sytuacji socjalnej i zawodowej, zasadności funkcjonowania stowarzyszeń/związków artystycznych oraz ich znaczenia i wsparcia dla samych twórców, roli instytucji kultury w tym organów władzy w promowaniu i inicjowaniu rozwiązań prawnych, zapewniających warunki dla wykonywania zawodu artysty, a także kondycji artysty z punktu widzenia społecznego zapotrzebowania na istnienie takiej grupy zawodowej.

Czy w dzisiejszej Polsce artysta, jego działalność i problemy są ważne dla pozostałej części społeczeństwa?

Jaka jest kondycja artysty w kulturze płynnej nowoczesności?

Bloki tematyczne

Sympozjum zostanie podzielone na trzy części:

Część pierwsza – prawne aspekty pracy artystów w Polsce.

Część druga – status i kondycja artystów z perspektywy filozofii kultury.

Część trzecia – znaczenie działalności stowarzyszeń twórców.

 

Po Sympozjum w Galerii DAP 1 i 2 Okręgu Warszawskiego ZPAP przy
ul. Mazowieckiej 11 a, o godz. 18:00 odbędzie się wernisaż wystawy AKTUALNOŚCI.

AKTUALNOŚCI to IV edycja wystawy zbiorowej artystów Sekcji Malarstwa Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Przedmiotem wystawy są prace malarskie wykonane w dowolnej technice, nie starsze niż sprzed roku. Kuratorem wystawy jest Joanna Mrozowska.

Serdecznie zapraszamy!

 

Szczegółowy program Sympozjum:

13:00 Rozpoczęcie – dr hab. Jacek Kucaba, prezes Związku Polskich Artystów Plastyków – powitanie, wystąpienie wstępne na temat statusu artysty w Polsce i na świecie.

 

Część pierwsza – prawne aspekty pracy artystów w Polsce

13:30 – 14:00 – Karol Kościński, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

14:00 – 14:30 – Roman Rumpel, radca prawny

 

Część druga – status i kondycja artystów z perspektywy filozofii kultury

14:30 – 15:00 – Maciej Mazurek, redaktor naczelny kwartalnika „Arttak-Sztuki Piękne”

15:00 – 15:30 – Antoni Libera, pisarz, tłumacz, reżyser

15:30 – 16:00 – prof. Teresa Grzybkowska, historyk sztuki

 

Część trzecia – znaczenie działalności stowarzyszeń twórców

16:00 – 16:30 – Anna Biernacka, radca prawny, specjalistka prawa autorskiego, rzecznik prasowy ZAiKS-u

16:30 – 17:00 – Andrzej Łojko, ZPAF

 

17:00 Zakończenie – podsumowanie i zakończenie Sympozjum

Last Updated on Monday, 17 March 2014 12:20