Bogdan Chmielewski "Zrównanie wiosenne"

Aktualności - Wystawy
Drukuj

Galeria Autorska w Bydgoszczy przy ul.Chocimskiej 5

zaprasza w czwartek 21 marca 2013 roku o godzinie 18:00

na otwarcie wystawy Bogdana Chmielewskiego

"Zrównanie wiosenne"

realizacja z cyklu "Równonoce i przesilenia" - część 3.

Ekspozycja czynna będzie do 15.04.2013.

 

 

„Zrównanie wiosenne”
Jak Janus patrzysz na dwie strony
Przyrządzie dziwny bez nazwy
Opiekunie początku i końca
Szafarzu światła i mroku
Wertykalny łączniku
Środku świata
W codziennej krzątaninie
Przecina cię horyzont laserowej linii, która ma dwa końce
Na jednym czai się jeszcze ciemność, na drugim wstaje słońce.

Bogdan Chmielewski
styczeń 2013

Bogdan Chmielewski, studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, dyplom w 1970 r. Uczestnik 146 wystaw i imprez artystycznych. Autor ponad 200 interdyscyplinarnych realizacji indywidualnych i zespołowych w Lucimiu w latach 1977-2008. Zajmuje się akcjami, działaniami plastycznymi i parateatralnymi, happeningiem, performance, instalacją, rysunkiem, żywymi obrazami, realizacjami tekstowymi. Członek „Grupy 111-Lucim”. Profesor na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.
Ważne etapy działalności artystycznej: Wyjście: Wystawa dworzec PKP – Bydgoszcz Główna; „Poezja na Dworcu” 1975, „Akcja Podróż” (1976); Przejście – zatrzymanie:„Akcja Lucim” (1977-78), Działanie w Lucimiu 1979Powrót (nóstos): działania lucimskie, praca w Luciumiu i poza nim (1980-2007): Nóstos (tęsknota za domem) 1980; współudział w sformułowaniu programu 11 punktów „sztuki społecznej” (1980); Oikomancja – postawa, techniki lokalizacji oraz realizacji na przecięciu współrzędnych czasu i miejsca „domowskazów” (1991); „Bajki wizualne” (ponowne zaczarowanie świata) 1994; koncepcja „dobrego miejsca” (chrono-etno-eko-sacro-kosmo-topu )1995; realizacje oikoniczne – kondensaty adoracyjno-kontemplacyjne (1992-2008); prognoza formacji. „nowi cisi” (2000).

(...) Twórcza właściwość dokonań i działań Chmielewskiego i kolegów polega na tym, że konstruując czystą i logiczną strukturę formalną, ukierunkowują jej oddziaływanie nie ku rzeczom „jasnym”, a właśnie ku „ciemnym”. Jakby ktoś krystalicznie czystą konstrukcją „kubistyczną” sugerował nie budowę kosmosu, a gęstość ludzkiej egzystencji, tajemnicę życia. Nie jest to więc model rzeczy widzialnych, a właśnie niewidzialnych. Uczestnik musi zapytać sam siebie: co to właściwie wszystko jest? Żyję, chodzę, umieram – dlaczego?; taki jest kształt rzeczy – dobrze, ale dlaczego taki?
Dzieła Bogdana Chmielewskiego poza tym, że zwrócone ku pierwotnej kulturze wsi, mieszczą w sobie jeszcze inne jądro: mityczność.(...)
Jacek Sempoliński