43 Salon Zimowy - Ogólnopolskie Triennale Sztuki Radom 2014/2015

niedziela, 07 grudnia 2014 08:34
Drukuj

43 SALON ZIMOWY

OGÓLNOPOLSKIE TRIENNALE SZTUKI  Radom 2014/2015

Stowarzyszenie Artystów Plastyków i Miłośników Sztuki „pARTja” zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Wystawie Sztuki – 43 Salon Zimowy, który odbędzie się w Radomiu.

Jako organizatorzy pragniemy przypomnieć, iż wystawa ta jest najstarszą wystawą w Polsce – pierwsza miała miejsce w maju 1945 r. Organizowali ją ludzie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Radomiu pełni nadziei, że kultura i sztuka, która przetrwała czas okupacji będzie służyła społeczeństwu. Kolejne wystawy, a było ich 41, miały różny wymiar i charakter, ale zawsze służyły promocji polskiej sztuki współczesnej. W wystawach tych uczestniczyli najwybitniejsi twórcy polscy, tacy jak Magdalena Abakanowicz, Eugeniusz Eibisch, Tadeusz Kantor, Tadeusz Brzozowski, Stanisław Fijałkowski, Józef Gielniak, Czesław Rzepiński, Stefan Gierowski, Alfons Karny, Jan Lebenstein, Zbigniew Lutomski, Tymon Niesiołowski, Teresa Pągowska, Adam Myjak.

Organizatorzy Salonu, pomni chlubnych tradycji związanych z tą wystawą, zwracają się do szerokiego kręgu Twórców o nadesłanie na nową edycję Ogólnopolskiej Wystawy Sztuki 43 Salon Zimowy swoich najwartościowszych dzieł, które pozwolą na określenie współczesnych nurtów w polskich działaniach artystycznych w zakresie sztuk plastycznych w dyscyplinach: malarstwo, rysunek, grafika i rzeźba.

 

 

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TRIENNALE 43 SALONU ZIMOWEGO

Patronat Honorowy:

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Komitet Honorowy:

Wojewoda Mazowiecki

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Prezydent Miasta  Radomia

Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Artystów Plastyków i Miłośników Sztuki pARTja w Radomiu.

Wydział Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego.

Współorganizatorzy

Łaźnia - Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria

Okręg Radomski ZPAP

Kurator wystawy:

Andrzej Markiewicz

Patronat medialny:

Gazeta Wyborcza, TVK Dami

Cel wystawy:

Stowarzyszenie Artystów Plastyków i Miłośników Sztuki „pARTja” zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej  Wystawie Sztuki - 43 Salon Zimowy, który odbędzie się w Radomiu. Jako organizatorzy pragniemy przypomnieć, iż wystawa ta jest najstarszą wystawą w Polsce - pierwsza miała miejsce w maju 1945r. Zaledwie niecałe pół roku po odzyskaniu niepodległości organizowali ją ludzie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, pełni nadziei, że kultura i sztuka, która przetrwała czas okupacji będzie służyła społeczeństwu. Kolejne wystawy, a było ich 41, miały różny wymiar i charakter, ale zawsze służyły promocji polskiej sztuki . W wystawach tych uczestniczyli najwybitniejsi twórcy polscy, tacy jak Magdalena Abakanowicz, Eugeniusz Eibisch, Tadeusz Kantor, Tadeusz Brzozowski, Stanisław Fijałkowski, Józef Gielniak, Czesław Rzepiński ,Stefan Gierowski, Alfons Karny, Jan Lebenstein, Zbigniew Lutomski, Tymon Niesiołowski, Teresa Pągowska, Adam Myjak.

Organizatorzy Salonu pomni chlubnych tradycji związanych z tą wystawa zwracają się do szerokiego kręgu Twórców o nadesłanie na nową edycję Ogólnopolskiej Wystawy Sztuki - 43 Salon Zimowy swoich najwartościowszych dzieł, które pozwolą na określenie współczesnych nurtów w polskich działaniach artystycznych w zakresie sztuk plastycznych z dyscypliny: malarstwo, rysunek, grafika i rzeźba.

Warunki uczestnictwa:

1.Ogólnopolski Salon Zimowy jest imprezą o charakterze konkursowym adresowaną do wszystkich artystów, którzy nadeślą swoje prace i zastosują się do postanowień niniejszego regulaminu.

2. Autor może nadesłać na Salon maksymalnie trzy prace z dyscypliny: malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba. Maksymalne wymiary: prac płaskich-przekątna 2,00m, rzeźbiarskich około 100x50x50. Powstałych w ostatnich trzech latach, dotychczas nie prezentowanych.

3. Każda praca nadesłana na Salon powinna być na odwrocie podpisana, korzystając z druków wyciętych z kart uczestnictwa.

4. Wraz z pracami należy przesłać czytelnie wypełnioną kartę uczestnictwa, notę biograficzną(1/2 formatu A4, wielkość znaków 12p.) z reprodukcjami prac w formie elektronicznej (*.TIFF, 300DPI) oraz kopię poświadczenia wpłaty. UWAGA! Karta uczestnictwa musi być podpisana przez autora prac, podpisanie karty równoznaczne jest z przyjęciem warunków uczestnictwa.

5. Opłatę za udział w Salonie w wysokości 130 zł należy wpłacić na konto:

Stowarzyszenie Artystów Plastyków i Miłośników Sztuki pARTja w Radomiu.

Raiffeisen Bank 66175011100000000026667143

6.Autorzy przesyłają starannie opakowane prace na koszt własny. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zniszczenia spowodowane w czasie przesyłki.

7. Prace odsyłane będą na koszt autora. Organizatorzy nie ubezpieczają prac ani nie biorą odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie przesyłki zwrotnej, powstałe podczas transportu.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo imiennego zapraszania artystów do udziału w wystawie.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do reprodukowania i publikowania nadesłanych prac w prasie, TV oraz wykonania dokumentacji w formie katalogu, video bądź biuletynu bez uiszczania autorom honorariów.

10. Każdy z Autorów biorących udział w wystawie otrzyma egzemplarz katalogu.

Czas i miejsce wystawy:

Salon Zimowy zostanie otwarty (druga niedziela grudnia 2014 r. godz. 12.00) w salach Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu

Terminy/adresy:

Prace na Salon należy nadsyłać w terminie od 15.10 2014 r. do 30.11 2014 r liczy się data stempla, na adres: Wydział Sztuki UTH, 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 22, z dopiskiem – 43 Salon Zimowy.

W ciągu 10 dni od końcowego terminu przyjmowania prac zbierze się jury powołane przez organizatorów, które dokona kwalifikacji prac na wystawę oraz przyzna nagrody regulaminowe oraz wyróżnienia honorowe. Organizatorzy przewidują nagrody fundowane/sponsorowane. Prace nagrodzone nagrodą fundowaną przechodzą na własność fundatora.

Prace zostaną odesłane do Autorów w ciągu 3 miesięcy od zakończenia wystawy.

Jury:

W skład jury wejdą:, artyści plastycy, krytycy sztuki, przedstawiciele organizatora.

Wszystkie pytania dotyczące Salonu Zimowego można kierować do kuratora Salonu.

Andrzej Markiewicz, Wydział Sztuki UTH – Radom tel. +48 48 361 78 55 lub 75

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Karta zgłoszenia

Poprawiony: niedziela, 07 grudnia 2014 11:19