Wyniki konkursu na projekt pomnika Kazimierza Górskiego przed Stadionem Narodowym w Warszawie

Friday, 14 February 2014 11:14
Print
There are no translations available.

W dniu 31.01.2014 r. (piątek) o godz. 11.30 na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie odbyło się trzecie posiedzenie Jury Konkursu na projekt pomnika Kazimierza Górskiego przed Stadionem Narodowym w Warszawie.

Jury obradowało w składzie: Jacek Kucaba – przewodniczący jury, Dariusz Górski – sekretarz, członkowie - Ryszard Stryjecki, Józef Murzyn, Lesław Ćmikiewicz, Waldemar Dąbrowski, Zbigniew Pszczulny, Janusz Jesionek, Marcin Herra.

Jury konkursu dokonało przeglądu prac konkursowych wybranych do obecnego etapu konkursu. Trzech autorów prac, którzy mieli obowiązek przedstawić projekt rzeźby postaci Kazimierza Górskiego w skali 1:5 w terminie do 27.01.2014 r. wywiązało się z zobowiązania. Wszystkie prace konkursowe zostały zakwalifikowane do Konkursu, jako spełniające warunki.

W wyniku pierwszego głosowania do finału zakwalifikowane zostały dwie prace tj. praca Pana Marka Maślańca z Krakowa(790311) oraz praca Pana Mariana Molendy z Nysy (240358).

Następnie członkowie jury przeprowadzili dyskusję nad dwiema wybranymi pracami po czym odbyło się ostateczne głosowanie, w wyniku którego wybrano jednogłośnie zwycięską pracę Pana Marka Maślańca spełniającą wszelkie kryteria konkursu.

Drugie miejsce w wyniku głosowania zdobyła praca Pana Mariana Molendy, trzecie zaś praca Pana Władysława Dudka.

Jednocześnie informuje, że z inicjatywy społecznej zostało przeprowadzone głosowanie uczestników zwiedzających Stadion Narodowy w Warszawie. Warto podkreślić, że decyzja Jury okazała sie zgodna z wynikamii publicznego głosowania.

1 miejsce - Marek Maślaniec 103 głosy (40%)

2 miejsce - Marian Molenda 87 głosów (35 %)

3 miejsce - Władysław Dudek 65 głosów (25 %)

Last Updated on Thursday, 20 February 2014 11:30