III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży: Stanisław Moniuszko – Wielki Patriota w 200 rocznicę urodzin

Aktualności - Konkursy
Drukuj

moniuszko

 

Na prośbę chętnych organizatorzy udostępniaja listę zagadnień do opanowania przez uczestników. Kontakt:

Danuta Kącka  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; 

Adela Rakoczy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

Mateusz Tomaszewicz  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ;

 

 

R E G U L A M I N    K O N K U R S U

I.

Temat Konkursu: Stanisław Moniuszko  – polski patriota (tradycja narodowa w twórczości  Stanisława MONIUSZKI:

postacie, ubiór, obyczaje, przyroda, architektura)

II.

Cel  Konkursu :

 1. Zainspirowanie uczestników do poszerzenia wiedzy o życiu i twórczościStanisława Moniuszki.
 2. Uświadomienie dzieciom i młodzieży polskości i patriotyzmu Stanisława Moniuszki oraz Jego zasług dla utrzymania duchowej kondycji Narodu Polskiego w czasach niewoli i walki o niepodległość Ojczyzny oraz ponadczasowych wartości, zawartych w utworach kompozytora.
 3. Przypomnienie zwyczajów i tradycji narodowych ze szczególnym uwzględnieniem polskich strojów, które kojarzą się z utworami Stanisława Moniuszki.
 4. Rozbudzenie wrażliwości,fantazji oraz wyobraźni twórczej o wysokich walorach estetycznych.

III.

Uczestnicy Konkursu

Dzieci i młodzież z Polski oraz ośrodków polonijnych, cudzoziemcy zainteresowani tematyką konkursu (w wymaganym przedziale wiekowym):

1 grupa— 4 do 7 lat

2 grupa—7 do 14 lat

3 grupa—14 do 18 lat

Rodzice i opiekunowie autorów nadesłanych prac konkursowych wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora.

Przedmiot Konkursu:

Prace dzieci i młodzieży odpowiadające tematowi określonemu w punkcie 1.

Warunkiem uczestnictwa jest SAMODZIELNE wykonanie pracy w technikach rysunek, grafika, malarstwo, na papierze (ewentualnie na tkaninie) z wykluczeniem technik komputerowych.

Założenia organizacyjne:

 1. Format prac – względnie dowolny, mieszczący się pomiędzy A3 (297 mm  x 420 mm) i  A4 (210mm x 297 mm) ;
 2. Prace powinny być oprawione w Passe-partout. Szerokość ramki z kartonu ; boki i góra 2 cm,dół 3 cm.
 3. Na odwrotnej stronie pracy powinny być umieszczone następujące informacje (drukowanymi literami):
 4. nazwa konkursu
 5. tytuł pracy
 6. imię i nazwisko autora
 7. wiek autora
 8. adres autora, jeśli zgłasza swoją pracę indywidualnie
 9. placówka zgłaszająca prace na konkurs- adres i pieczątka placówki, numer telefonu, imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia plastyczne
 10. uczestnik konkursu może przysłać maksymalnie trzy prace
 11. do pracy uczestnik może dołączyć komentarz słowny (mile widziany)
 12. Termin ogłoszenia konkursu – styczeń 2018 r.
 13. Termin nadsyłania prac do siedziby współorganizatora konkursu

Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2, 03-833 Warszawa, Polska;

Tel. +48 22 277 08 20

 1. Jury konkursu – artyści plastycy, muzykolog, pedagog, reprezentanci organizatorów.
 2. Rozwiązanie konkursu 5 maja 2019 podczas Gali Młodych Artystów w Warszawie na ul. Podskarbińskiej 2
 3. Nagrody i wyróżnienia

I miejsce – 1.500,00 PLN

II miejsce – 1.000,00 PLN

Od każdej zostanie potrącony podatek dochodowy.

Sponsorzy i sympatycy mają możliwość fundowania dodatkowych nagród i wyróżnień.

Wyróżnienie w formie wystawienia prac w ekspozycji pokonkursowej oraz w postaci nagród rzeczowych.

UWAGA: Organizatorzy nie zwracają uczestnikom konkursu ewentualnych kosztów przyjazdu na Galę Młodych Artystów.

Organizator zobowiązuje się do eksponowania prac zakwalifikowanych przez Jury, na wystawie pokonkursowej i w miarę możliwości na innych wystawach.

Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatorów, którzy tym samym zyskują prawo do ich reprodukowania, rozpowszechniania, publikacji, bez żadnych roszczeń materialnych ze strony autorów.

Ewentualne pytania dotyczące Konkursu można kierować do p. MateuszaTomaszewicz telefon: 22 277 08 30; e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Uwaga! Jury konkursu zbiera się w styczniu 2019 roku, zatem będą rozpatrywane wyłącznie prace dostarczone do siedziby Współorganizatora w terminie wspomnianym w punkcie III.5.

Powodzenia!