Roczne sprawozdanie finansowe ZG ZPAP za rok 2011

Aktualności - Sprawozdania finansowe
Print
There are no translations available.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiamy do publicznej wiadomości roczne sprawozdanie finansowe za rok 2011, jednocześnie informujemy, że raport i opinia biegłego rewidenta zostanie zamieszczona niezwłocznie po zakończeniu badania.

 

Załączone dokumenty:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- informacje dodatkowe

- rachunek zysków i strat

- bilans

- opinia biegłego rewidenta

- opinia biegłego rewidenta cz. 2

- opinia biegłego rewidenta cz. 3

- opinia biegłego rewidenta cz. 4

- opinia biegłego rewidenta cz. 5

- opinia biegłego rewidenta cz. 6

- opinia biegłego rewidenta cz. 7

- opinia biegłego rewidenta cz. 8

- opinia biegłego rewidenta cz. 9

- opinia biegłego rewidenta cz. 10

- opinia biegłego rewidenta cz. 11

- opinia biegłego rewidenta cz. 12