Roczne sprawozdanie za rok 2012 z działalności ZPAP w Warszawie jako organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

PRAWA AUTORSKIE - Sprawozdania z działalności
Print
There are no translations available.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiamy do publicznej wiadomości roczne sprawozdanie za rok 2012 z działalności ZPAP w Warszawie jako organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.