Odeszła Danuta Kącka

Aktualności - Odeszli od nas
Print
There are no translations available.

Danuta Kącka (8.VII.1933 - 3.X.2020)

Foto.D.Kącka

Świętej pamięci pani Danuta KĄCKA na zawsze pozostaje w naszych sercach i w naszej pamięci, jako bardzo kochająca Żona, Matka i Babcia,a jednocześnie Osoba, która poświęciła się bezinteresownej pracy społecznej, nacechowanej zaangażowaniem w budzenie w dzieciach, młodzieży i w dorosłych, poczucia piękna i miłości, prawdziwego humanizmu, patriotyzmu, kultury osobistej, wrażliwości na najwyższej jakości sztukę plastyczną i muzyczną.


Danuta KĄCKA w latach 1951 – 1957 studiowała w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Włókienniczym u pana profesora Stefana GAŁKOWSKIEGO i pana profesora Franciszka WALCZKOWSKIEGO. W 1958 r. uzyskała dyplom ukończenia studiów i została wyróżniona przyznaniem Jej stypendium w Pradze, gdzie studiowała w czechosłowackiej Vysoka Skola Umelecko Prumysllowa.
W latach 1965-1968 odbyła dzienne studia, w dziedzinie tworzenia biżuterii artystycznej, w norweskiej Statens Handverks og Kunstindustriskole, w pracowni pana profesora Oskara SORENSENA w Oslo.
W latach 1974 - 1979 studiowała w szwajcarskiej Ecoles d’Art u pani profesor Elisabeth Juillerat w Genewie.
W latach 1957 - 1964 pracowała jako projektant w Centralnym Laboratorium Przemysłu Lniarskiego w Żyrardowie.
Od 1958 roku współpracowała ze Spółdzielnią “Plastyka”, wykonując szereg prac z filmodruku na jedwabiu i bawełnie. W 1960 r. została Członkiem ZPAP.
W latach 1959, 1960, 1963 polskie Ministerstwo Przemysłu Lekkiego oraz Ministerstwo Kultury i Sztuki przyznało Jej nagrody za jakość projektowanych wzorów w technikach żakardowych.
Począwszy od lat 70 i 80 tworzyła małe formy zdobnicze, biżuterię ze srebra z emalią i kamieniami. Jej prace realizowane były z wykorzystaniem technik aksamitnej, drucikowej i transparentnej, jak również w niezwykle rzadkiej technice malowania emalią miniatur. Jej najciekawsze prace były m. in. eksponowane na międzynarodowym biennale emalii w Limoge we Francji.
W 1996 roku zainicjowała utworzenie Koła Miłośników Muzyki przy Okręgu Warszawskim ZPAP, czego dokonała wspólnie z panią Krystyną BIEDRZYCKĄ
i Jerzym HAASEM.Jej praca w tym gronie była jedną z licznych dziedzin jej aktywności społecznej. Pani Danuta KĄCKA, we wszystko, co robiła w życiu, wkładała cała swoją energię i serce, czyniąc to z ogromnym zaangażowaniem.
Wielką wdzięczność wobec Pani Danuty KĄCKIEJ wyrażają żyjący potomkowie Stanisława Moniuszki za Jej niestrudzone zaangażowanie w tak umiejętne i pełne niuansów propagowanie wiedzy o osobie i twórczości Stanisława Moniuszki, między innymi poprzez organizowanie przez Nią plenerów malarskich dla artystów zawodowych pt. „Śladami Moniuszki” oraz wystaw poplenerowych. Organizowane przez Panią Danutę KĄCKĄ plenery malarskie odbyły się w miejscach związanych z życiem tego polskiego kompozytora – w Ubielu (w miejscu jego urodzenia), w Berlinie (gdzie studiował), a także w Paryżu i w Pradze czeskiej, dokąd m. in. podróżował kompozytor.
Kolejnym dziełem, za które potomkowie Stanisława Moniuszki są bardzo wdzięczni Pani Danucie KĄCKIEJ, są organizowane przez Nią od 1997 roku konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży na temat twórczości i postaci Stanisława Moniuszki. Trzy ostatnie edycje były konkursami międzynarodowymi. Młodzi laureaci konkursów zawsze otrzymywali nagrody, będące często pierwszym przejawem docenienia ich pracy i talentu. Po każdym konkursie dziecięco-młodzieżowym Pani Danuta KĄCKA organizowała wystawy pokonkursowe, które prezentowane były w wielu miastach i miejscowościach Polski, ale także zagranicą mi. in. w Australii. Było to Jej wielkie dzieło edukowania najmłodszych w pobudzaniu wyobraźni, umiejętności łączenia różnych odcieni sztuki, ale też wiedzy o historii i kulturze Polski.
Wsparcie dla realizacji tego dzieła Pani Danuta KĄCKA zdobywała w różnych instytucjach, organizacjach i u osób prywatnych - m.in. w Kancelarii Prezydenta RP, w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, w Ministerstwie Edukacji RP, w warszawskim Teatrze Wielkim-Operze Narodowej, w Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, w warszawskim Centrum Promocji Kultury Praga Południe, u Prezesa Białostockiego Towarzystwa Śpiewaczego, pani Haliny DĘBKOWSKIEJ, u śpiewaczki operowej – pani Anny KUTKOWSKIEJ - KASS. Oczywistą w tej sferze była wieloletnia współpraca Pani Danuty KĄCKIEJ z pra-prawnuczką Kompozytora śp. Danutą MONIUSZKO-JANOWSKĄ i jej córką Elżbietą JANOWSKĄ-MONIUSZKO.
W ubiegłym 2019 roku, z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, pani Danuta KĄCKA, we współpracy ze świętej pamięci artystką plastykiem, panią Adelą RAKOCZY, innymi plastykami z Centrum Promocji Kultury Praga Południe, zorganizowała trzecią edycję Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pt. „Stanisław Moniuszko - polski patriota”. Dla tej edycji konkursu Pani Danuta KĄCKA również uzyskała patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawo umieszczania logo „Niepodległa” w katalogu konkursu i na innych materiałach informacyjno-promocyjnych dotyczących konkursu.
Żegnając dzisiaj Panią Danutę KĄCKĄ, pozwolę sobie zacytować słowa pana Janusza PIETKIEWICZA, byłego Dyrektora warszawskiego Teatru Wielkiego-Opery Narodowej, wyrażone na wieść o odejściu Pani Danuty:
„Wielka strata. Smutek. Coraz mniej takich ludzi. Humanistów i patriotów, czyniących tyle dobra z potrzeby serca. Z wielką klasą, kulturą osobistą
i zrozumieniem misji kultury narodowej i dbania o nią”…
Panie Boże, prosimy, przyjmij Ją do swego Domu, niech cieszy się radością
i spokojem w innym wymiarze ludzkiego istnienia, pozostając w niezmiennej bliskości ze swoim ukochanym Synem Andrzejem i Rodziną...


Elżbieta Stanisława Janowska Moniuszko, Warszawa, 08.10.2020 r.

KĄCKA