dr Paweł Czapczyk

Thursday, 26 April 2018 13:36
Print
There are no translations available.

dr Paweł Czapczyk

sekretar redakcji

(ur. 1969) Absolwent Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Doktor nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa. Pisarz, dziennikarz, animator społeczno-kulturowy. Prowadził dział literacki w IKSie (poznańskim informatorze kulturalnym). Sekretarz redakcji „Czasu Kultury”, współpracował z Wydawnictwem Obserwator. Był redaktorem prowadzącym pisma „Polonistyka” (zeszytów poświęconych esejowi literackiemu oraz krytyce literackiej) i redaktorem naczelnym kwartalnika „Zeszyty Terrarystyczne”. Jest autorem licznych publikacji książkowych m.in. Portret humanisty. Zygmunt Kubiak w kręgu eseistyki, mitologii i krytyki literackiej, a także twórcą scenariuszy i współrealizatorem kilku filmów dokumentalnych m.in. filmu o ks. J. Twardowskim pt. Jan od Biedronki (emitowanego przez TVP i TVP POLONIA). Ma na swoim koncie kilkaset artykułów, szkiców, wywiadów i recenzji – najpierw w prasie podziemnej, potem w: „Res Publica Nowa”, „Twórczość”, „Kresy”, „Nowe Książki”, „Odra”, „Więź”, „Rzeczpospolita”, „Gazeta Wyborcza”, „Wprost”, „Tygodnik Powszechny” i in. Pracował w Radiu Obywatelskim. Wyróżniony w konkursie im. Jana Józefa Lipskiego.

Last Updated on Thursday, 26 April 2018 14:34