dr Maciej Gugała

Thursday, 26 April 2018 13:48
Print
There are no translations available.

dr Maciej Gugała

członek redakcji

(ur. 1982) Historyk sztuki i kurator muzealny. Absolwent studiów magisterskich w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego (2007) i Studium Doktoranckiego Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, gdzie obronił pracę doktorską pt. "Do czego artyście potrzebna jest przeszłość? O eksperymentach optycznych Davida Hockneya" (2017). Specjalizuje się w temacie recepcji sztuki dawnej w twórczości współczesnych artystów i zagadnieniu muzeal-nictwa narracyjnego. Kurator galerii "Dawna Rzeczpospolita 1569–1795" w projekcie wyko-nania wystawy stałej Muzeum Historii Polski (od 2016). Wcześniej kurator galerii „Paradisus Iudaeorum 1569–1648” w ramach opracowywania wystawy stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (2009–2013) i Starszy Specjalista ds. Treści Wystawy Stałej w Dziale Informa-cji i Projektów Naukowych tego muzeum (2013–2015) oraz pracownik merytoryczny w Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego (2007–2009) i Muzeum Narodowym w Gdańsku (2007).
Recenzent-korespondent (Review Panelist) amerykańskiego czasopisma „Centropa. A Journal of Central European Architecture and Related Arts” (2012–2015). Uczestnik projektu badawczego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, dotyczącego opracowywania diagnostyki afazji w oparciu o analizę dzieł sztuki (2012–2013). Autor i współautor polsko- i anglojęzycznych artykułów naukowych, tłumaczeń oraz recenzji wystaw i książek z zakresu historii sztuki nowożytnej i współczesnej, kultury Żydów polskich oraz współczesnego muzealnictwa, publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach i monografiach.

Last Updated on Thursday, 26 April 2018 14:33